Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Wolumin 12, rok 2013

Zeszyt 12 (1) 2013

Styczeń - Marzec 2013
Cover (Inner front) Zeszyt 12 (1) 2013 - Strony tytułowe
Contents Zeszyt 12 (1) 2013 - Spis treści

Zawartość

Analiza efektywnego czasu okrzesywania i przerzynki drzew z użyciem pilarki spalinowej na podstawie wybranych pozycyjnych parametrów opisowych
Katarzyna Glazar
Acta Sci.Pol. Silv. 2013; 12(1); 5-13
abstrakt nr 1 abstraktpdf 1_1_2013 full text
Wyznaczenie wpływu zagęszczenia gleby na kiełkowanie i wzrost siewek buka pospolitego w warunkach laboratoryjnych
Mariusz Kormanek
Acta Sci.Pol. Silv. 2013; 12(1); 15-27
abstrakt nr 2 abstraktpdf 2_1_2013 full text
Wpływ różnych sposobów nawożenia na wzrost sadzonek świerka pospolitego (Picea abies (L.) Karst.) w warunkach szkółki leśnej
Wojciech Kowalkowski, Maria Hauke-Kowalska, Krzysztof Baszak
Acta Sci.Pol. Silv. 2013; 12(1); 29-36
abstrakt nr 3 abstraktpdf 3_1_2013 full text
Wykorzystanie wierzby energetycznej do produkcji energii na terenie województwa podkarpackiego
Danuta Owoc, Józef Walczyk
Acta Sci.Pol. Silv. 2013; 12(1); 37-44
abstrakt nr 4 abstraktpdf 4_1_2013 full text

Znaleziono 4 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Zeszyt 12 (2) 2013

Kwiecień - Czerwiec 2013Cover (Inner front) Zeszyt 12 (2) 2013 - Strony tytułowe
Contents Zeszyt 12 (2) 2013 - Spis treści

Zawartość

Inwentaryzacja jarzębu brekinii (Sorbus torminalis (L.) Crantz) w Nadleśnictwie Taczanów
Maciej Duda, Adam Całka
Acta Sci.Pol. Silv. 2013; 12(2); 5-12
abstrakt nr 1 abstraktpdf 1_2_2013 full text
Zmiany wilgotności podczas przechowywania sadzonek w pojemnikach styropia¬nowych w kontenerach osłoniętych różnymi materiałami wystawionymi na wolnym powietrzu
Damian Mordas, Roman Wojtkowiak, Marian Wiśniewski, Wojciech Ratajczak
Acta Sci.Pol. Silv. 2013; 12(2); 13-22
abstrakt nr 2 abstraktpdf 2_2_2013 full text
Zmiany temperatury podczas przechowywania sadzonek w wielodoniczkach styropianowych w kontenerach osłoniętych różnymi materiałami wystawionymi na wolnym powietrzu
Damian Mordas, Roman Wojtkowiak, Marian Wiśniewski, Krzysztof Zembrowski
Acta Sci.Pol. Silv. 2013; 12(2); 23-33
abstrakt nr 3 abstraktpdf 3_2_2013 full text
Okazałe lipy gminy Lipka (województwo wielkopolskie)
Mariusz Szczepański, Dorota Wrońska-Pilarek, Magdalena Janyszek
Acta Sci.Pol. Silv. 2013; 12(2); 35-48
abstrakt nr 4 abstraktpdf 4_2_2013 full text
Stanisław Prosiński (1912-1975) – a tribute on the 100th birthday anniversary
Aleksander Dziurzyński
Acta Sci.Pol. Silv. 2013; 12(2); 49-60
pdf 5_2_2013 full text

Znaleziono 5 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Zeszyt 12 (3) 2013

Lipiec - Wrzesień 2013Cover (Inner front) Zeszyt 12 (3) 2013 - Strony tytułowe
Contents Zeszyt 12 (3) 2013 - Spis treści

Zawartość

Model wzrostu niepielęgnowanych drzewostanów sosnowych
I. Lokalny model referencyjny PINUS ZIELONKA
Cezary Beker, Tomasz Andrzejewski
Acta Sci.Pol. Silv. 2013; 12(3); 5-13
abstrakt nr 1 abstraktpdf 1_3_2013 full text
Model wzrostu niepielęgnowanych drzewostanów sosnowych
II. Lokalny model bonitacyjny PINUS
Cezary Beker, Tomasz Andrzejewski
Acta Sci.Pol. Silv. 2013; 12(3); 15-23
abstrakt nr 2 abstraktpdf 2_3_2013 full text
Biotopy czerwończyka nieparka (Lycaena dispar, Haworth, 1802) i czerwończyka fioletka (Lycaena helle, Denis & Schiffermüller, 1775) (Lycaenidae, Lepidoptera) oraz propozycja postępowania ochronnego na terenach administrowanych przez PGL La
Artur Chrzanowski, Andrzej Mazur, Robert Kuźmiński, Andrzej Łabędzki
Acta Sci.Pol. Silv. 2013; 12(3); 25-36
abstrakt nr 3 abstraktpdf 3_3_2013 full text
Dendroflora projektowanego rezerwatu „Bełczańskie Starorzecza” nad Odrą (województwo dolnośląskie)
Bartłomiej Wojtkowiak, Dorota Wrońska-Pilarek, Zenon Pilarek
Acta Sci.Pol. Silv. 2013; 12(3); 37-50
abstrakt nr 4 abstraktpdf 4_3_2013 full text

Znaleziono 4 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Zeszyt 12 (4) 2013

Październik - Grudzień 2013Cover (Inner front) Zeszyt 12 (4) 2013 - Strony tytułowe
Contents Zeszyt 12 (4) 2013 - Spis treści
Reviewers Recenzenci - 2013

Zawartość

Prunus virginiana L. (Rosaceae) na stanowiskach synantropijnych w Polsce
Władysław Danielewicz, Blanka Wiatrowska
Acta Sci.Pol. Silv. 2013; 12(4); 5-22
abstrakt nr 1 abstraktpdf 1_4_2013 full text
Wpływ metod przygotowania gleby oraz sposobów utylizacji pozostałości zrębowych na biomasę frakcji podziemnej sadzonek 3-letniej uprawy sosnowej
Jakub Jakubowski, Roman Gornowicz
Acta Sci.Pol. Silv. 2013; 12(4); 23-31
abstrakt nr 2 abstraktpdf 2_4_2013 full text
Wpływ sposobu zagospodarowania pozostałości zrębowych i przygotowania gleby na wysokość 3-letniej uprawy sosnowej
Jakub Jakubowski, Roman Gornowicz, Zenon Pilarek, Tomasz Kiedrowski
Acta Sci.Pol. Silv. 2013; 12(4); 33-41
abstrakt nr 3 abstraktpdf 3_4_2013 full text
Wybrane parametry techniczne drewna młodocianego sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) – zróżnicowanie pomiędzy klasami biosocjalnymi w drzewostanie panującym
Arkadiusz Tomczak
Acta Sci.Pol. Silv. 2013; 12(4); 43-53
abstrakt nr 4 abstraktpdf 4_4_2013 full text
Wpływ usłonecznienia na przyrost wysokości sosny
Bogna Zawieja, Katarzyna Kaźmierczak
Acta Sci.Pol. Silv. 2013; 12(4); 55-65
abstrakt nr 5 abstraktpdf 5_4_2013 full text

Znaleziono 5 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml