Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 19 (4) 2020

Październik - Grudzień 2020Cover (Inner front) Zeszyt 19 (4) 2020 - Strony tytułowe
Contents Zeszyt 19 (4) 2020 - Spis treści
Cover (Inner back) Zeszyt 19 (4) 2020 - Strony końcowe
Reviewers Recenzenci - 2020

Zawartość

short report
NOTES ON DISTRIBUTION OF PITYOGENES CALCARATUS (EICHHOFF, 1878) (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE, SCOLYTINAE) IN GEORGIA
Andrzej Mazur, Radosław Witkowski, Nino Lomidze
Acta Sci.Pol. Silv. 2020; 19(4); 183 185; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.4.19
abstrakt nr 19 abstraktpdf 19_4_2020 full text
original article
POMNIKI PRZYRODY W NADLEŚNICTWIE LIPKA
Mariusz R. Szczepański
Acta Sci.Pol. Silv. 2020; 19(4); 187–198; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.4.20
abstrakt nr 20 abstraktpdf 20_4_2020 full text in polish
original article
CHARAKTERYSTYKI SPEKTRALNE LIŚCI KASZTANOWCA BIAŁEGO (AESCULUS HIPPOCASTANUM L.) ZAATAKOWANEGO PRZEZ SZROTÓWKA KASZTANOWCOWIACZKA (CAMERARIA OHRIDELLA)
Adam Młynarczyk , Grzegorz Jankowiak, Sławomir Królewicz, Jan Piekarczyk
Acta Sci.Pol. Silv. 2020; 19(4); 199–205; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.4.21
abstrakt nr 21 abstraktpdf 21_4_2020 full text
original article
WYBRANE KĘPY ŻYWOTNIKA OLBRZYMIEGO W PUSZCZY ZIELONCE
Marlena Baranowska, Stefan Panka, Robert Korzeniewicz, Radosław Roszak, Miłosz Włodarczak, Bartłomiej Meres
Acta Sci.Pol. Silv. 2020; 19(4); 207–216; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.4.22
abstrakt nr 22 abstraktpdf 22_4_2020 full text in polish
short report
PRZYCZYNEK DO POZNANIA ZJAWISKA ZGRYZANIA NIECIERPKA DROBNOKWIATOWEGO (IMPATIENS PARVIFLORA DC.) PRZEZ JELENIA EUROPEJSKIEGO (CERVUS ELAPHUS ELAPHUS L.) W WIGIERSKIM PARKU NARODOWYM
Wojciech Pusz, Katarzyna Patejuk, Agata Kaczmarek-Pieńczewska, Maciej Romański
Acta Sci.Pol. Silv. 2020; 19(4); 217–224; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.4.23
abstrakt nr 23 abstraktpdf 23_4_2020 full text in polish
original article
CHANGES IN VOLUME, GRADE AND VALUE IN POPLAR TIMBER DEPENDING ON TIMBER SIZE VARIANTS
Jarosław Szaban, Mariola Kornas
Acta Sci.Pol. Silv. 2020; 19(4); 225–231; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.4.24
abstrakt nr 24 abstraktpdf 24_4_2020 full text in polish
original article
STRUKTURA WIEKU, MASA CIAŁA I CHARAKTERYSTYKA POROŻA SAMCÓW SAREN CAPREOLUS C. CAPREOLUS POZYSKANYCH W ŁOWISKACH LEŚNYCH I POLNYCH W ZACHODNIEJ POLSCE
Hubert Codrow , Robert Kamieniarz, Marek Panek
Acta Sci.Pol. Silv. 2020; 19(4); 233–242; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.4.25
abstrakt nr 25 abstraktpdf 25_4_2020 full text in polish
original article
DRZEWOSTANOWO-SIEDLISKOWE PARAMETRY WYSTĘPOWANIA STRZYGONI CHOINÓWKI (PANOLIS FLAMMEA DEN. ET SCHIFF.) NA TERENIE REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH WE WROCŁAWIU W LATACH 1998–2019
Zbigniew Filipek
Acta Sci.Pol. Silv. 2020; 19(4); 243–250; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.4.26
abstrakt nr 26 abstraktpdf 26_4_2020 full text in polish

Znaleziono 8 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml