Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 19 (4) 2020

Październik - Grudzień 2020Cover (Inner front) Zeszyt 19 (4) 2020 - Strony tytułowe
Contents Zeszyt 19 (4) 2020 - Spis treści
Cover (Inner back) Zeszyt 19 (4) 2020 - Strony końcowe
Reviewers Recenzenci - 2020

Zawartość

short report
NOTES ON DISTRIBUTION OF PITYOGENES CALCARATUS (EICHHOFF, 1878) (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE, SCOLYTINAE) IN GEORGIA
Andrzej Mazur, Radosław Witkowski, Nino Lomidze
Acta Sci.Pol. Silv. 2020; 19(4); 183-185; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.4.19
abstrakt nr 19 abstraktpdf 19_4_2020 full text
original article
POMNIKI PRZYRODY W NADLEŚNICTWIE LIPKA
Mariusz R. Szczepański
Acta Sci.Pol. Silv. 2020; 19(4); 187-198; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.4.20
abstrakt nr 20 abstraktpdf 20_4_2020 full text in polish
original article
CHARAKTERYSTYKI SPEKTRALNE LIŚCI KASZTANOWCA BIAŁEGO (AESCULUS HIPPOCASTANUM L.) ZAATAKOWANEGO PRZEZ SZROTÓWKA KASZTANOWCOWIACZKA (CAMERARIA OHRIDELLA)
Adam Młynarczyk, Grzegorz Jankowiak, Sławomir Królewicz, Jan Piekarczyk
Acta Sci.Pol. Silv. 2020; 19(4); 199-205; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.4.21
abstrakt nr 21 abstraktpdf 21_4_2020 full text
original article
WYBRANE KĘPY ŻYWOTNIKA OLBRZYMIEGO W PUSZCZY ZIELONCE
Marlena Baranowska, Stefan Panka, Robert Korzeniewicz, Radosław Roszak, Miłosz Włodarczak, Bartłomiej Meres
Acta Sci.Pol. Silv. 2020; 19(4); 207-216; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.4.22
abstrakt nr 22 abstraktpdf 22_4_2020 full text in polish
short report
PRZYCZYNEK DO POZNANIA ZJAWISKA ZGRYZANIA NIECIERPKA DROBNOKWIATOWEGO (IMPATIENS PARVIFLORA DC.) PRZEZ JELENIA EUROPEJSKIEGO (CERVUS ELAPHUS ELAPHUS L.) W WIGIERSKIM PARKU NARODOWYM
Wojciech Pusz, Katarzyna Patejuk, Agata Kaczmarek-Pieńczewska, Maciej Romański
Acta Sci.Pol. Silv. 2020; 19(4); 217-224; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.4.23
abstrakt nr 23 abstraktpdf 23_4_2020 full text in polish
original article
CHANGES IN VOLUME, GRADE AND VALUE IN POPLAR TIMBER DEPENDING ON TIMBER SIZE VARIANTS
Jarosław Szaban, Mariola Kornas
Acta Sci.Pol. Silv. 2020; 19(4); 225-231; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.4.24
abstrakt nr 24 abstraktpdf 24_4_2020 full text in polish
original article
STRUKTURA WIEKU, MASA CIAŁA I CHARAKTERYSTYKA POROŻA SAMCÓW SAREN CAPREOLUS C. CAPREOLUS POZYSKANYCH W ŁOWISKACH LEŚNYCH I POLNYCH W ZACHODNIEJ POLSCE
Hubert Codrow, Robert Kamieniarz, Marek Panek
Acta Sci.Pol. Silv. 2020; 19(4); 233-242; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.4.25
abstrakt nr 25 abstraktpdf 25_4_2020 full text in polish
original article
DRZEWOSTANOWO-SIEDLISKOWE PARAMETRY WYSTĘPOWANIA STRZYGONI CHOINÓWKI (PANOLIS FLAMMEA DEN. ET SCHIFF.) NA TERENIE REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH WE WROCŁAWIU W LATACH 1998–2019
Zbigniew Filipek
Acta Sci.Pol. Silv. 2020; 19(4); 243-250; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.4.26
abstrakt nr 26 abstraktpdf 26_4_2020 full text in polish

Znaleziono 8 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml