Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Polska Bibliografia Naukowa

AGRO

Arianta

Index Copernicus Journal Master List

CAB Abstracts

Ebsco

Google Scholar

Creaive Commons

Zeszyt 8 (3) 2009

Lipiec - Wrzesień 2009

Spis treści:

Zeszyt 8 (3) 2009, str. 5-14
Katarzyna Glazar, Marianna Maciejewska
Aspekty ekologiczne pozyskiwania i zrywki drewna z drzewostanów sosnowych z zastosowaniem różnych technologii
 
Zeszyt 8 (3) 2009, str. 15-27
Grzegorz Górecki, Lesław Łabudzki, Jacek Skubis, Marian Wlazełko
Wybiórczość biotopowa dzików (Sus scrofa) na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny „Zielonka” – badania telemetryczne
 
Zeszyt 8 (3) 2009, str. 29-38
Krzysztof Jabłoński
Innowacje w wykorzystaniu biomasy drzewnej jako odnawialnego źródła energii – analiza wybranych przypadków
 
Zeszyt 8 (3) 2009, str. 39-44
Lesław Łabudzki, Grzegorz Górecki, Jacek Skubis, Marian Wlazełko
Dynamika szkód wyrządzanych przez dziki w uprawach polnych Ośrodka Hodowli Zwierzyny „Zielonka” w latach 2004-2007
 
Zeszyt 8 (3) 2009, str. 45-54
Jacek Skubis, Lesław Łabudzki, Grzegorz Górecki, Marian Wlazełko
Analiza pomiarów biometrycznych oraz wybranych parametrów populacyjnych u dzików bytujących na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny „Zielonka”
 
Zeszyt 8 (3) 2009, str. 55-70
Marian Wlazełko, Lesław Łabudzki, Grzegorz Górecki, Jacek Skubis
wild boar (Sus scrofa L.), behaviour, diet composition, feeding effect
 
Zeszyt 8 (3) 2009, str. 71-80
Paweł Zarzyński, Bogusław Andres
Związek pomiędzy występowaniem w drewnie wybranych substancji fenolowych a zakresem zdolności troficznych modrzewnika lekarskiego (Laricifomes officinalis (Vill.) Kotl. et Pouzar)
 

7 matches found

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie POL-index xml

Metadane zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).