Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 8 (3) 2009

Lipiec - Wrzesień 2009

Zawartość

Aspekty ekologiczne pozyskiwania i zrywki drewna z drzewostanów sosnowych z zastosowaniem różnych technologii
Katarzyna Glazar, Marianna Maciejewska
Acta Sci.Pol. Silv. 2009; 8(3); 5-14
abstrakt nr 1 abstraktpdf 1_3_2009 full text
Wybiórczość biotopowa dzików (Sus scrofa) na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny „Zielonka” – badania telemetryczne
Grzegorz Górecki, Lesław Łabudzki, Jacek Skubis, Marian Wlazełko
Acta Sci.Pol. Silv. 2009; 8(3); 15-27
abstrakt nr 2 abstraktpdf 2_3_2009 full text
Innowacje w wykorzystaniu biomasy drzewnej jako odnawialnego źródła energii – analiza wybranych przypadków
Krzysztof Jabłoński
Acta Sci.Pol. Silv. 2009; 8(3); 29-38
abstrakt nr 3 abstraktpdf 3_3_2009 full text
Dynamika szkód wyrządzanych przez dziki w uprawach polnych Ośrodka Hodowli Zwierzyny „Zielonka” w latach 2004-2007
Lesław Łabudzki, Grzegorz Górecki, Jacek Skubis, Marian Wlazełko
Acta Sci.Pol. Silv. 2009; 8(3); 39-44
abstrakt nr 4 abstraktpdf 4_3_2009 full text
Analiza pomiarów biometrycznych oraz wybranych parametrów populacyjnych u dzików bytujących na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny „Zielonka”
Jacek Skubis, Lesław Łabudzki, Grzegorz Górecki, Marian Wlazełko
Acta Sci.Pol. Silv. 2009; 8(3); 45-54
abstrakt nr 5 abstraktpdf 5_3_2009 full text
wild boar (Sus scrofa L.), behaviour, diet composition, feeding effect
Marian Wlazełko, Lesław Łabudzki, Grzegorz Górecki, Jacek Skubis
Acta Sci.Pol. Silv. 2009; 8(3); 55-70
abstrakt nr 6 abstraktpdf 6_3_2009 full text
Związek pomiędzy występowaniem w drewnie wybranych substancji fenolowych a zakresem zdolności troficznych modrzewnika lekarskiego (Laricifomes officinalis (Vill.) Kotl. et Pouzar)
Paweł Zarzyński, Bogusław Andres
Acta Sci.Pol. Silv. 2009; 8(3); 71-80
abstrakt nr 7 abstraktpdf 7_3_2009 full text

Znaleziono 7 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml