Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Redaktor naczelny

Andrzej Mazur
Bioróżnorodność, Waloryzacja ekosystemów
Wydział Leśny i Technologii Drewna, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
e-mail: andrzej.mazur@up.poznan.pl phone: +48 61 848 7676, +48 511 765 184

 

Redakcja techniczna

Lucyna Borowczyk
Wydawnictwo
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
lbor@up.poznan.pl, phone: +48 61 848 7807, fax: +48 61 848 7808

 

Wydawca

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Witosa 45
61-693 Poznań
phone. +48 61 848 7776, fax +48 61 848 7808
e-mail: wydawnictwo@up.poznan.pl
http://wydawnictwo.up-poznan.net/english/index.html