Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 15 (2) 2016 strony: 79-86

Robert Korzeniewicz1, Wojciech Borzyszkowski2, Janusz Szmyt1, Katarzyna Kaźmierczak2

1Katedra Hodowli Lasu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
2
Katedra Urządzania Lasu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Smukłość 30-letniego niepielęgnowanego drzewostanu brzozy brodawkowatej (Betula pendula Roth.)

słowa kluczowe: hodowla lasu, brzoza brodawkowata, smukłość, wysokość, pierśnica
streszczenie:

W pracy przedstawiono analizę smukłości 30-letniego niepielęgnowanego drzewostanu brzozy brodawko- watej (Betula pendula Roth.), rosnącego w warunkach siedliskowych boru mieszanego świeżego (BMśw). Materiał badawczy pochodził z trzech działek, będących częścią stałej powierzchni doświadczalnej Katedry Hodowli Lasu, założonej na terenie Leśnego Zakładu Doświadczalnego Siemianice. Badane brzozy bro- dawkowate charakteryzują się wysoką przeciętną smukłością wynoszącą, s = 1,31 [m/cm]. Stwierdzono, że smukłość jest skorelowania z niektórymi analizowanymi cechami biometrycznymi badanych drzew.  Najsilniej związaną ze smukłością cechą jest pierśnica drzewa (d1,3) oraz szerokość korony (d ). Rosnące w niepielęgnowanym drzewostanie 30-letnie brzozy brodawkowate, ze względu na dużą smukłość są drzewami niestabilnymi, a przez to mogą być mniej odporne na szkodliwe działanie wiatru i śniegu.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/4_2_2016.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.2.10

For citation:

MLA Korzeniewicz, Robert, et al. "Slenderness of 30-year stand silver birch (Betula pendula Roth.)." Acta Sci.Pol. Silv. 15.2 (2016): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.2.10
APA Korzeniewicz R., Borzyszkowski W., Szmyt J., Kaźmierczak K. (2016). Slenderness of 30-year stand silver birch (Betula pendula Roth.). Acta Sci.Pol. Silv. 15 (2), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.2.10
ISO 690 KORZENIEWICZ, Robert, et al. Slenderness of 30-year stand silver birch (Betula pendula Roth.). Acta Sci.Pol. Silv., 2016, 15.2: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.2.10
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume15/issue2/abstract-4.html