Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Polska Bibliografia Naukowa

AGRO

Arianta

Index Copernicus Journal Master List

CAB Abstracts

Ebsco

Google Scholar

Creaive Commons

Redakcja
Acta Scientiarum Polonorum Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

Redaktor naczelny

Andrzej Mazur
Bioróżnorodność, Waloryzacja ekosystemów
Wydział Leśny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
e-mail: andrzej.mazur@up.poznan.pl phone: +48 61 848 7676, +48 511 765 184

Redaktorzy działowi

Dorota Dziurka
Drzewnictwo
Wydzial Technologii Drewna, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
e-mail: ddziurka@up.poznan.pl  phone: +48 61 848 7419

Robert Kuźmiński
Ochrona lasu, Ochrona roślin, Entomologia leśna
Wydział Leśny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
e-mail: forestry.acta@gmail.com  phone: +48 61 848 7885

Krzysztof Adamowicz
Ekonomika leśnictwa, Historia leśnictwa, Zoologia, Łowiectwo
Wydział Leśny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
e-mail: forestry.acta@gmail.com  phone: +48 61 848 7688

Janusz Szmyt
Hodowla lasu, Botanika Leśna, Gospodarka leśna
Wydział Leśny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
e-mail:  jszmyt@up.poznan.pl  phone: +48 61 848 7735

Jakub Glura
Koordynator strony internetowej,  Analizy statystyczne,  Zarządzanie 
Wydział Leśny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
e-mail:  jglura@tlen.pl  phone: +48 61 848 7687

Anna Binczarowska, Catherine Burbridge-Łabędzka
Konsultant języka angielskiego

Rada naukowa

 • Rudolf Alexandru Derczeni, University Transilvania of Brasov, Romania
 • Tatiana Flisikowska, Technische Universität München, Munich, Germany
 • Jerzy M. Gutowski, Forest Research Institut, Białowieża, Poland
 • Dariusz J. Gwiazdowicz, Poznań University of Life Sciences, Poznań, Poland
 • Jaroslav Holuša, Czech University of Life Sciences, Prague, Czech Republic
 • Roman Jaszczak, Poznań University of Life Sciences, Poznań, Poland
 • Nenad Djuro Keca, University of Belgrade, Serbia
 • Nikolas G. Kerallieratos, Agricultural University of Athens, Greece
 • Jan Klimaszewski, Natural Resources Canada, Canadian Forest Service, Laurentian Forestry Centre, Quebec, Canada
 • Piotr Łakomy, Poznań University of Life Sciences, Poznań, Poland
 • Piotr Robakowski, Poznań University of Life Sciences, Poznań, Poland
 • Emilia-Adela Salca, Transilvania University of Brasov, Romania
 • Kerrie Sendall, Georgia Southern University, Georgia, USA
 • Jerzy R. Starzyk, University of Agriculture, Kraków, Poland
 • Koike Takayoshi, Tokyo University of Agriculture and Technology, Tokyo, Japan

Redakcja techniczna:

 • Lucyna Borowczyk – text editor
  lbor@up.poznan.pl, phone: +48 61 848 7807, fax: +48 61 848 7808
 • Hanna Chudzik – statistics consultant
 • Małgorzata Kapuścińska – English language consultant
 • Stanisław Tuchołka – computer typesetting

Wydawca

Wydział Leśny
Universytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 71C
60-625 Poznań
phone. +48 61 848 7776
e-mail: forestry.acta@gmail.com
http://www.forestry.actapol.net