Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Redakcja
Acta Scientiarum Polonorum Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

Redaktor naczelny

Andrzej Mazur
Bioróżnorodność, Waloryzacja ekosystemów
Wydział Leśny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
e-mail: andrzej.mazur@up.poznan.pl phone: +48 61 848 7676, +48 511 765 184

Redaktorzy działowi

Krzysztof Adamowicz
Ekonomika leśnictwa, Historia leśnictwa, Zoologia, Łowiectwo
Wydział Leśny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
e-mail: forestry.acta@gmail.com  phone: +48 61 848 7688

Jakub Glura
Zarządzanie przerdsiębiorstwem leśnym, Analizy statystyczne,  Koordynator strony internetowej
Wydział Leśny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
e-mail:  jakub.glura@up.poznan.pl  phone: +48 61 848 7878

Robert Kuźmiński
Ochrona lasu, Ochrona roślin, Entomologia leśna
Wydział Leśny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
e-mail: forestry.acta@gmail.com  phone: +48 61 848 7885

Janusz Szmyt
Hodowla lasu, Botanika Leśna, Gospodarka leśna
Wydział Leśny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
e-mail:  janusz.szmyt@up.poznan.pl  phone: +48 61 848 7735

Marek Wieruszewski
Nauki o drewnie, Technologia drewna
Wydział Technologii Drewna, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
e-mail: marek.wieruszewski@up.poznan.pl phone: +48 61 848 74 38

Anna Binczarowska, Catherine Burbridge-Łabędzka
Konsultant języka angielskiego

Rada naukowa

Redakcja techniczna:

Wydawca

Wydział Leśny
Universytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 71C
60-625 Poznań
phone. +48 61 848 7776
e-mail: forestry.acta@gmail.com
http://www.forestry.actapol.net