Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Redakcja
Acta Scientiarum Polonorum Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria (Polish Journal of Forestry)

Redaktor naczelny

Andrzej Mazur
Bioróżnorodność, Waloryzacja ekosystemów
Wydział Leśny i Technologii Drewna, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
e-mail: forestry.acta@gmail.comandrzej.mazur@up.poznan.pl phone: +48 61 848 7676, +48 511 765 184

Redaktorzy działowi

Monika Starosta - Grala
Ekonomika leśnictwa, Historia leśnictwa, Zoologia, Łowiectwo
Wydział Leśny i Technologii Drewna, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
e-mail: krzysztof.adamowicz@up.poznan.pl  phone: +48 61 848 7688

Jakub Glura
Zarządzanie przerdsiębiorstwem leśnym
Wydział Leśny i Technologii Drewna, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
e-mail:  jakub.glura@up.poznan.pl  phone: +48 61 848 7878

Tomasz Jelonek
Użytkowanie lasu
Wydział Leśny i Technologii Drewna, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
e-mail: tomasz.jelonek@up.poznan.pl  phone: +48 61 848 7589

Robert Kuźmiński
Ochrona lasu, Ochrona roślin, Entomologia leśna
Wydział Leśny i Technologii Drewna, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
e-mail: forestry.acta@gmail.com  phone: +48 61 848 7885

Janusz Szmyt
Hodowla lasu, Botanika Leśna, Gospodarka leśna
Wydział Leśny i Technologii Drewna, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
e-mail:  janusz.szmyt@up.poznan.pl  phone: +48 61 848 7735

Marek Wieruszewski
Nauki o drewnie, Technologia drewna
Wydział Leśny i Technologii Drewna, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
e-mail: marek.wieruszewski@up.poznan.pl phone: +48 61 848 74 38

Anna Binczarowska
Konsultant języka angielskiego

Marta Molińska-Glura
Konsultant statystyczny
Wydział Leśny i Technologii Drewna, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
e-mail:  marta.glura@up.poznan.pl  phone: +48 61 848 7878

Rada naukowa

Redakcja techniczna:

Wydawca

Wydział Leśny
Universytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 71C
60-625 Poznań
phone. +48 61 848 7776
e-mail: forestry.acta@gmail.com
http://www.forestry.actapol.net