Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 10 (3) 2011

Lipiec - Wrzesień 2011

Zawartość

Efekty zrywki drewna znacznych rozmiarów skiderem chwytakowym
Mariusz Bembenek, Piotr S. Mederski, Jörn Erler, Dieter F. Giefing
Acta Sci.Pol. Silv. 2011; 10(3); 5-14
abstrakt nr 1 abstraktpdf 1_3_2011 full text
Charakterystyka populacji Heterobasidion annosum sensu stricto występujących w drzewostanach sosnowych nadleśnictw Człopa i Podanin. I. Rozwój grzybni w żywym drewnie
Radosław Cieślak, Piotr Łakomy, Marta Molińska-Glura
Acta Sci.Pol. Silv. 2011; 10(3); 15-25
abstrakt nr 2 abstraktpdf 2_3_2011 full text
Wirulencja populacji Heterobasidion parviporum z drzewostanu świerkowego Nadleśnictwa Suwałki
Piotr Łakomy, Hanna Kwaśna, Małgorzata Dalke-Świderska
Acta Sci.Pol. Silv. 2011; 10(3); 27-36
abstrakt nr 3 abstraktpdf 3_3_2011 full text
Ocena kondycji dębu na podstawie stopnia ubytku aparatu asymilacyjnego wybranych drzewostanów Nadleśnictwa Sulęcin
Wojciech Szewczyk, Małgorzata Dudek, Marlena Baranowska
Acta Sci.Pol. Silv. 2011; 10(3); 37-47
abstrakt nr 4 abstraktpdf 4_3_2011 full text

Znaleziono 4 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml