Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 20 (4) 2021

Październik - Grudzień 2021Cover (Inner front) Zeszyt 20 (4) 2021 - Strony tytułowe
Contents Zeszyt 20 (4) 2021 - Spis treści
Cover (Inner back) Zeszyt 20 (4) 2021 - Strony końcowe
Reviewers Recenzenci - 2021

Zawartość

original article
TEST SKUTECZNOŚCI BADAŃ SYSTEMÓW KORZENIOWYCH SOSNY ZWYCZAJNEJ (PINUS SYLVESTRIS L.) I SOSNY ŻÓŁTEJ (PINUS PONDEROSA) GEORADAREM WYPOSAŻONYM W ANTENĘ 750 MHZ
Ewa E. Kurowska, Adrian Kasztelan , Andrzej Czerniak
Acta Sci.Pol. Silv. 2021; 20(4); 199–206; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.4.19
abstrakt nr 19 abstraktpdf 19_4_2021 full text in polish
original article
Możliwości wykonywania polowań przez myśliwych niezrzeszonych w kołach łowieckich
Hubert Codrow , Anna Wierzbicka , Radomir Graczyk
Acta Sci.Pol. Silv. 2021; 20(4); ; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.4.20
abstrakt nr 20 abstraktpdf 20_4_2021 full text in polish
original article
ANALIZA KOSZTÓW PRAC HODOWLANYCH W WYBRANYCH NADLEŚNICTWACH
Marta Molińska-Glura, Jakub Glura
Acta Sci.Pol. Silv. 2021; 20(4); ; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.4.21
abstrakt nr 21 abstraktpdf 21_4_2021 full text in polish
original article
GRZYBY NADREWNOWE W DRZEWOSTANACH POHURAGANOWYCH
Wojciech Szewczyk
Acta Sci.Pol. Silv. 2021; 20(4); ; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.4.22
abstrakt nr 22 abstraktpdf 22_4_2021 full text in polish
original article
RÓŻNICOWANIE SIĘ KOSZTÓW ODNOWIENIA LASU W ZALEŻNOŚCI OD ZASTOSOWANEJ GRUPY RĘBNI ORAZ TYPU SIEDLISKOWEGO LASU
Monika Starosta-Grala, Anna Ankudo-Jankowska
Acta Sci.Pol. Silv. 2021; 20(4); ; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.4.23
abstrakt nr 23 abstraktpdf 23_4_2021 full text in polish
original article
PRZYDATNOŚĆ TECHNIKI GEORADAROWEJ DO BADAŃ KONTROLNYCH DRÓG LEŚNYCH NA PRZYKŁADZIE ODCINKÓW EKSPERYMENTALNYCH W NADLEŚNICTWIE GRYFINO
Adrian Kasztelan
Acta Sci.Pol. Silv. 2021; 20(4); ; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.4.24
abstrakt nr 24 abstraktpdf 24_4_2021 full text in polish
original article
DRZEWA POMNIKOWE POWIATU GRYFIŃSKIEGO
Agnieszka Antoniów, Tomasz Maliński, Dorota Wrońska-Pilarek
Acta Sci.Pol. Silv. 2021; 20(4); ; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.4.25
abstrakt nr 25 abstraktpdf 25_4_2021 full text in polish
original article
Techniczne metody zapobiegania i ograniczania skutków klęsk w lasach polskich powstałych w wyniku ekstremalnych zjawisk pogodowych
Andrzej CZERNIAK, Bernard OKOŃSKI, Sylwester M. GRAJEWSKI, Ewa E. KUROWSKA, Anna KRYSZTOFIAK-KANIEWSKA, Adrian KASZTELAN
Acta Sci.Pol. Silv. 2021; 20(4); ; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.4.26
abstrakt nr 26 abstraktpdf 26_4_2021 full text
original article
WPŁYW HURAGANU NA ZMIANY CEN SPRZEDAŻY DREWNA ORAZ WYNIK FINANSOWY W NADLEŚNICTWIE GNIEZNO
Jakub Glura
Acta Sci.Pol. Silv. 2021; 20(4); ; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.4.27
abstrakt nr 27 abstraktpdf 27_4_2021 full text in polish

Znaleziono 9 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml