Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Polska Bibliografia Naukowa

AGRO

Arianta

Index Copernicus Journal Master List

CAB Abstracts

Ebsco

Google Scholar

Creaive Commons

Zeszyt 14 (3) 2015

Lipiec - Wrzesień 2015
Cover (Inner front) Zeszyt 14 (3) 2015 - Strony redakcyjne - przód
Contents Zeszyt 14 (3) 2015 - Spis treści

Spis treści:

Zeszyt 14 (3) 2015, str. 183-194
Bartosz Bułaj, Paulina Milanowska, Marcin Śliwiński
Biomasa i wybrane parametry morfologicznedrobnych korzeni w młodym drzewostanie sosnowym rosnącym na gruncie porolnym
 
Zeszyt 14 (3) 2015, str. 195-211
Artur Chrzanowski
Miernikowcowate (Geometridae) otuliny Słowińskiego Parku Narodowego
 
Zeszyt 14 (3) 2015, str. 213-225
Katarzyna Kaźmierczak, Bogna Zawieja
Wpływ temperatury na przyrost wysokości sosny
 
Zeszyt 14 (3) 2015, str. 227-239
Robert Korzeniewicz, Maria Hauke-Kowalska,Wojciech Kowalkowski, Krzysztof Pulka, Janusz Szmyt
Charakterystyka biometryczna rozpieraczy w młodnikach dębowychw Nadleśnictwie Sulęcin
 
Zeszyt 14 (3) 2015, str. 241-259
Andrzej Mazur, Krzysztof Przybysz, Robert Kuźmiński,Krzysztof Adamowicz, Roman Jaszczak, Piotr Łakomy,Hanna Kwaśna, Wojciech Szewczyk, Mieczysław Turski,Jacek Zientarski, Andrzej Łabędzki
Sukcesja owadów podkorowych w sztucznie inicjowanym procesie zamierania sosny
 
Zeszyt 14 (3) 2015, str. 261-272
Zenon Pilarek, Włodzimierz Stempski, Jakub Jakubowski,Hubert Stachowicz
Koszty napraw pilarek spalinowychz uwzględnieniem głównych przyczynich uszkodzeń
 

6 matches found

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie POL-index xml

Metadane zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).