Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 14 (3) 2015

Lipiec - Wrzesień 2015Cover (Inner front) Zeszyt 14 (3) 2015 - Strony tytułowe
Contents Zeszyt 14 (3) 2015 - Spis treści

Zawartość

Biomasa i wybrane parametry morfologicznedrobnych korzeni w młodym drzewostanie sosnowym rosnącym na gruncie porolnym
Bartosz Bułaj, Paulina Milanowska, Marcin Śliwiński
Acta Sci.Pol. Silv. 2015; 14(3); 183-194; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.3.1
abstrakt nr 1 abstraktpdf 1_3_2015 full text
Miernikowcowate (Geometridae) otuliny Słowińskiego Parku Narodowego
Artur Chrzanowski
Acta Sci.Pol. Silv. 2015; 14(3); 195-211; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.3.2
abstrakt nr 2 abstraktpdf 2_3_2015 full text in polish
Wpływ temperatury na przyrost wysokości sosny
Katarzyna Kaźmierczak, Bogna Zawieja
Acta Sci.Pol. Silv. 2015; 14(3); 213-225; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.3.3
abstrakt nr 3 abstraktpdf 3_3_2015 full text
Charakterystyka biometryczna rozpieraczy w młodnikach dębowychw Nadleśnictwie Sulęcin
Robert Korzeniewicz, Maria Hauke-Kowalska,Wojciech Kowalkowski, Krzysztof Pulka, Janusz Szmyt
Acta Sci.Pol. Silv. 2015; 14(3); 227-239; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.3.4
abstrakt nr 4 abstraktpdf 4_3_2015 full text in polish
Sukcesja owadów podkorowych w sztucznie inicjowanym procesie zamierania sosny
Andrzej Mazur, Krzysztof Przybysz, Robert Kuźmiński,Krzysztof Adamowicz, Roman Jaszczak, Piotr Łakomy,Hanna Kwaśna, Wojciech Szewczyk, Mieczysław Turski,Jacek Zientarski, Andrzej Łabędzki
Acta Sci.Pol. Silv. 2015; 14(3); 241-259; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.3.5
abstrakt nr 5 abstraktpdf 5_3_2015 full text in polish
Koszty napraw pilarek spalinowychz uwzględnieniem głównych przyczynich uszkodzeń
Zenon Pilarek, Włodzimierz Stempski, Jakub Jakubowski,Hubert Stachowicz
Acta Sci.Pol. Silv. 2015; 14(3); 261-272; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.3.6
abstrakt nr 6 abstraktpdf 6_3_2015 full text

Znaleziono 6 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml