Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Klauzula informacyjna Wydawnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu dotycząca zbierania danych osobowych autorów i recenzentów

 

Informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rektor UPP prof. dr hab. Jan Pikul z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wojska Polskiego 28, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  2. inspektorem danych osobowych u Administratora jest Tomasz Napierała, e-mail: tomasz.napierala@up.poznan.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu redakcji/recenzji maszynopisu pracy i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
  4. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgłoszenie pracy do druku/recenzji,
  5. podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,
  6. posiada Pani/Pan prawo do:
  1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez redaktora naczelnego czasopisma i archiwizowane na dwóch nośnikach pamięci, z których jeden będzie przechowywany w siedzibie Wydawcy (Wydawnictwo UPP). Dane będą przechowywane w sposób zapewniający ich ochronę przed dostępem osób trzecich.