Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 21 (3) 2022

Lipiec - Wrzesień 2022

Zawartość

original article
GRADACJE FOLIOFAGÓW SOSNY W PUSZCZY NOTECKIEJ – HISTORIA, PROGNOZA I MOŻLIWOŚCI PRZECIWDZIAŁANIA
Lidia Sukovata
Acta Sci.Pol. Silv. 2022; 21(3); 93-101; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2022.3.1
abstrakt nr 9 abstraktpdf 9_3_2022 full text in polish
review article
PRZEBIEG GRADACJI FOLIOFAGÓW SOSNY NA OBSZARZE PUSZCZY NOTECKIEJ W MINIONYCH DZIESIĘCIOLECIACH
Rafał Perz
Acta Sci.Pol. Silv. 2022; 21(3); 103-108; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2022.3.2
abstrakt nr 10 abstraktpdf 10_3_2022 full text in polish
original article
CZY JEST MOŻLIWE PRECYZYJNE PROGNOZOWANIE ZAGROŻENIA LASÓW ZE STRONY STRZYGONI CHOINÓWKI (PANOLIS FLAMMEA DEN. ET SCHIFF.)?
Zbigniew Filipek, Robert Kuźmiński
Acta Sci.Pol. Silv. 2022; 21(3); 109-114; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2022.3.3
abstrakt nr 11 abstraktpdf 11_3_2022 full text in polish
original article
HISTORIA NADLEŚNICTWA SIERAKÓW NA TLE GRADACJI SÓWKI CHOINÓWKI (PANOLIS FLAMMEA DEN. ET SHIFF.)
Roman Tomczak, Karol Tomczak
Acta Sci.Pol. Silv. 2022; 21(3); 115-130; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2022.3.4
abstrakt nr 13 abstraktpdf 13_3_2022 full text in polish
original article
WNIOSKI Z DEBAT POŚWIĘCONYCH PUSZCZY NOTECKIEJ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM GOSPODARKI LEŚNEJ
Jerzy Flisykowski
Acta Sci.Pol. Silv. 2022; 21(3); 131-144; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2022.3.5
abstrakt nr 14 abstraktpdf 14_3_2022 full text in polish
original article
OPÓR UJARZMIONEJ LUDNOŚCI W CIENIU „WIELKIEGO LASU”. DZIAŁANIA KONSPIRACYJNE W PUSZCZY NOTECKIEJ W LATACH 1939–1945
Arkadiusz Słabig
Acta Sci.Pol. Silv. 2022; 21(3); 145-158; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2022.3.6
abstrakt nr 15 abstraktpdf 15_3_2022 full text in polish
original article
DOSTĘPNOŚĆ WODY DLA LASU Z UWZGLĘDNIENIEM SUSZ OD POCZĄTKU XX WIEKU NA OBSZARZE PUSZCZY NOTECKIEJ
Bernard Okoński, Szymon Dreger
Acta Sci.Pol. Silv. 2022; 21(3); 159-176; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2022.3.7
abstrakt nr 16 abstraktpdf 16_3_2022 full text in polish
original article
WSTĘPNA OCENA MOŻLIWOŚCI WZBOGACENIA WALORÓW TURYSTYCZNO-REKREACYJNYCH PUSZCZY NOTECKIEJ POPRZEZ ZAGOSPODAROWANIE WODY Z SAMOWYPŁYWÓW
Andrzej Czerniak, Władysław Kusiak, Bernard Okoński, Zbigniew Cykowiak
Acta Sci.Pol. Silv. 2022; 21(3); 177-186; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2022.3.8
abstrakt nr 17 abstraktpdf 17_3_2022 full text in polish
original article
OCENA ODDZIAŁYWANIA SYSTEMÓW KORZENIOWYCH DRZEW NA KOSTRUKCJE WYBRANYCH DRÓG LEŚNYCH PUSZCZY NOTECKIEJ BEZINWAZYJNĄ METODĄ GEORADAROWĄ
Ewa Kurowska, Andrzej Czerniak, Anna K. Gdula
Acta Sci.Pol. Silv. 2022; 21(3); 187-197; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2022.3.9
abstrakt nr 18 abstraktpdf 18_3_2022 full text in polish
original article
WPŁYW JAKOŚCI SUROWCA SOSNOWEGO Z PUSZCZY NOTECKIEJ NA JEGO RACJONALNE WYKORZYSTANIE W PRZEROBACH MECHANICZNYCH
Marek Wieruszewski, Edward Roszyk, Waldemar Moliński, Ginter J. Hruzik
Acta Sci.Pol. Silv. 2022; 21(3); 199-209; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2022.3.10
abstrakt nr 19 abstraktpdf 19_3_2022 full text in polish
original article
JAKOŚCIOWO-ILOŚCIOWA OPTYMALIZACJA WYDAJNOŚCI PRZEROBU DREWNA SOSNOWEGO W PRODUKCJI RAM ŁÓŻEK
Bartosz Pałubicki, Witold Jarecki, Marek Wieruszewski, Dariusz Orlikowski
Acta Sci.Pol. Silv. 2022; 21(3); 211-224; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2022.3.11
abstrakt nr 20 abstraktpdf 20_3_2022 full text in polish
original article
PRZYRODNICZY, SPOŁECZNY I EKONOMICZNY ASPEKT GRADACJI STRZYGONI CHOINÓWKI W PUSZCZY NOTECKIEJ W LATACH 1922–1924
Marek Nowak
Acta Sci.Pol. Silv. 2022; 21(3); 225-265; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2022.3.12
abstrakt nr 21 abstraktpdf 21_3_2022 full text in polish

Znaleziono 12 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml