Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 13 (2) 2014

Kwiecień - Czerwiec 2014Cover (Inner front) Zeszyt 13 (2) 2014 - Strony tytułowe
Contents Zeszyt 13 (2) 2014 - Spis treści

Zawartość

Dąb burgundzki (Quercus cerris L.) w polskich lasach
Władysław Danielewicz, Piotr Kiciński, Łukasz Antosz
Acta Sci.Pol. Silv. 2014; 13(2); 13; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2014.2.1
abstrakt nr 1 abstraktpdf 1_2_2014 full text
Roślinność nowo utworzonych użytków ekologicznych „Bogdanka I” i „Bogdanka II” w Poznaniu
Marcin K. Dyderski, Anna K. Gdula, Dorota Wrońska-Pilarek
Acta Sci.Pol. Silv. 2014; 13(2); 23-37; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2014.2.2
abstrakt nr 2 abstraktpdf 2_2_2014 full text
Analiza efektywnego czasu okrzesywania i przerzynki drzew z użyciem pilarki spalinowej w wybranych wariantach technologicznych i siedliskowych
Katarzyna Glazar
Acta Sci.Pol. Silv. 2014; 13(2); 39-47; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2014.2.3
abstrakt nr 3 abstraktpdf 3_2_2014 full text
Wykorzystanie syntetycznego wskaźnika uszkodzenia drzew do oceny zmian stanu zdrowotnego wybranych drzewostanów dębowych Nadleśnictwa Włoszakowice
Robert Kuźmiński, Robert Wtykło
Acta Sci.Pol. Silv. 2014; 13(2); 49-57; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2014.2.4
abstrakt nr 4 abstraktpdf 4_2_2014 full text

Znaleziono 4 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml