Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Polska Bibliografia Naukowa

AGRO

Arianta

Index Copernicus Journal Master List

CAB Abstracts

Ebsco

Google Scholar

Creaive Commons

Zeszyt 13 (2) 2014

Kwiecień - Czerwiec 2014
Cover (Inner front) Zeszyt 13 (2) 2014 - Strony redakcyjne - przód
Contents Zeszyt 13 (2) 2014 - Spis treści

Spis treści:

Zeszyt 13 (2) 2014, str. 13
Władysław Danielewicz, Piotr Kiciński, Łukasz Antosz
Dąb burgundzki (Quercus cerris L.) w polskich lasach
 
Zeszyt 13 (2) 2014, str. 23-37
Marcin K. Dyderski, Anna K. Gdula, Dorota Wrońska-Pilarek
Roślinność nowo utworzonych użytków ekologicznych „Bogdanka I” i „Bogdanka II” w Poznaniu
 
Zeszyt 13 (2) 2014, str. 39-47
Katarzyna Glazar
Analiza efektywnego czasu okrzesywania i przerzynki drzew z użyciem pilarki spalinowej w wybranych wariantach technologicznych i siedliskowych
 
Zeszyt 13 (2) 2014, str. 49-57
Robert Kuźmiński, Robert Wtykło
Wykorzystanie syntetycznego wskaźnika uszkodzenia drzew do oceny zmian stanu zdrowotnego wybranych drzewostanów dębowych Nadleśnictwa Włoszakowice
 

4 matches found

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie POL-index xml

Metadane zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).