Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 11 (4) 2012

Październik - Grudzień 2012Cover (Inner front) Zeszyt 11 (4) 2012 - Strony tytułowe
Contents Zeszyt 11 (4) 2012 - Spis treści
Reviewers Recenzenci - 2012

Zawartość

Wpływ ekstremalnych zjawisk meteorologicznych na dynamikę odłowu kornika drukarza (Ips typographus L.) do pułapek feromonowych w różnych warunkach środowiskowych górskich drzewostanów świerkowych
Jarosław Bielan, Dorota Haliniak
Acta Sci.Pol. Silv. 2012; 11(4); 5-17
abstrakt nr 1 abstraktpdf 1_4_2012 full text
Modelowanie matematyczne procesu wzrostu sosny zwyczajnej (Pinus silvestris)
Paweł Artur Kluza, Bogdan Choczewski
Acta Sci.Pol. Silv. 2012; 11(4); 19-26
abstrakt nr 2 abstraktpdf 2_4_2012 full text
Efektywność produkcji zrębków energetycznych z biomasy leśnej
Tadeusz Moskalik, Magda Borkowska, Jarosław Sadowski, Dariusz Zastocki
Acta Sci.Pol. Silv. 2012; 11(4); 27-36
abstrakt nr 3 abstraktpdf 3_4_2012 full text
Podstawowe parametry procesów pozyskiwania drewna w górach bukowych w Nadleśnictwie Komańcza
Jarosław Sadowski, Tadeusz Moskalik, Dariusz Zastocki
Acta Sci.Pol. Silv. 2012; 11(4); 37-44
abstrakt nr 4 abstraktpdf 4_4_2012 full text
Postęp techniczny i technologiczny w szkółkarstwie polskim
Józef Walczyk, Paweł Tylek
Acta Sci.Pol. Silv. 2012; 11(4); 45-55
abstrakt nr 5 abstraktpdf 5_4_2012 full text
Wybrane aspekty energetycznego wykorzystania biomasy wierzbowej
Dariusz Zastocki, Tadeusz Moskalik, Jarosław Sadowski, Wojciech Fortuna
Acta Sci.Pol. Silv. 2012; 11(4); 57-66
abstrakt nr 6 abstraktpdf 6_4_2012 full text
Struktura i rozmieszczenie w poszczególnych Regionalnych Dyrekcjach Lasów Państwowych harwesterów i forwarderów w Polsce na początku drugiej dekady XXI wieku
Roland Żabierek, Roman Wojtkowiak
Acta Sci.Pol. Silv. 2012; 11(4); 69-77
abstrakt nr 7 abstraktpdf 7_4_2012 full text
Koszty operacyjne forwardera Timberjack 1010 w wybranej jednostce Lasów Państwowych
Roland Żabierek, Roman Wojtkowiak, Józef Wojciechowski
Acta Sci.Pol. Silv. 2012; 11(4); 79-86
abstrakt nr 8 abstraktpdf 8_4_2012 full text

Znaleziono 8 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml