Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Polska Bibliografia Naukowa

AGRO

Arianta

Index Copernicus Journal Master List

CAB Abstracts

Ebsco

Google Scholar

Creaive Commons

Zeszyt 11 (4) 2012

Październik - Grudzień 2012
Cover (Inner front) Zeszyt 11 (4) 2012 - Strony redakcyjne - przód
Contents Zeszyt 11 (4) 2012 - Spis treści
Reviewers Recenzenci - 2012

Spis treści:

Zeszyt 11 (4) 2012, str. 5-17
Jarosław Bielan, Dorota Haliniak
Wpływ ekstremalnych zjawisk meteorologicznych na dynamikę odłowu kornika drukarza (Ips typographus L.) do pułapek feromonowych w różnych warunkach środowiskowych górskich drzewostanów świerkowych
 
Zeszyt 11 (4) 2012, str. 19-26
Paweł Artur Kluza, Bogdan Choczewski
Modelowanie matematyczne procesu wzrostu sosny zwyczajnej (Pinus silvestris)
 
Zeszyt 11 (4) 2012, str. 27-36
Tadeusz Moskalik, Magda Borkowska, Jarosław Sadowski, Dariusz Zastocki
Efektywność produkcji zrębków energetycznych z biomasy leśnej
 
Zeszyt 11 (4) 2012, str. 37-44
Jarosław Sadowski, Tadeusz Moskalik, Dariusz Zastocki
Podstawowe parametry procesów pozyskiwania drewna w górach bukowych w Nadleśnictwie Komańcza
 
Zeszyt 11 (4) 2012, str. 45-55
Józef Walczyk, Paweł Tylek
Postęp techniczny i technologiczny w szkółkarstwie polskim
 
Zeszyt 11 (4) 2012, str. 57-66
Dariusz Zastocki, Tadeusz Moskalik, Jarosław Sadowski, Wojciech Fortuna
Wybrane aspekty energetycznego wykorzystania biomasy wierzbowej
 
Zeszyt 11 (4) 2012, str. 69-77
Roland Żabierek, Roman Wojtkowiak
Struktura i rozmieszczenie w poszczególnych Regionalnych Dyrekcjach Lasów Państwowych harwesterów i forwarderów w Polsce na początku drugiej dekady XXI wieku
 
Zeszyt 11 (4) 2012, str. 79-86
Roland Żabierek, Roman Wojtkowiak, Józef Wojciechowski
Koszty operacyjne forwardera Timberjack 1010 w wybranej jednostce Lasów Państwowych
 

8 matches found

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie POL-index xml

Metadane zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).