Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Polska Bibliografia Naukowa

AGRO

Arianta

Index Copernicus Journal Master List

CAB Abstracts

Ebsco

Google Scholar

Creaive Commons

Zeszyt 3 (2) 2004

Spis treści:

Zeszyt 3 (2) 2004, str. 5-11
Jan Banaś
ZMIENNOŚĆ SUMY MIĄŻSZOŚCI DRZEW NA POWIERZCHNIACH PRÓBNYCH W RÓŻNOWIEKOWYCH LASACH GÓRSKICH
 
Zeszyt 3 (2) 2004, str. 13-22
Anna Barszcz
METALE CIĘŻKIE I MAKROELEMENTY W OWOCACH JARZĘBU PO-SPOLITEGO (SORBUS AUCUPARIA L.) Z RÓŻNYCH PIĘTER ROŚLINNYCH BABIEJ GÓRY
 
Zeszyt 3 (2) 2004, str. 23-31
Władysław Ciereszko, Agata Witczak, Agnieszka Tomza
ZAWARTOŚCI OGÓLNEGO PCB I KONGENERÓW WSKAŹNIKOWYCH W KORZE SOSNY (PINUS SYLVESTRIS L.) ORAZ W GLEBIE NA OBSZARZE LEŚNICTWA MORACZ
 
Zeszyt 3 (2) 2004, str. 33-48
Tomasz Dobies
NICIENIE – PASOŻYTY ROŚLIN (NEMATODA, TYLENCHIDA, DORYLAIMIDA) SZKÓŁEK LEŚNYCH
 
Zeszyt 3 (2) 2004, str. 49-55
Dariusz J. Gwiazdowicz, Maciej Kmita
ROZTOCZE (ACARI, MESOSTIGMATA) WYBRANYCH MIKROŚRODOWISK PARKU NARODOWEGO "UJŚCIE WARTY"
 
Zeszyt 3 (2) 2004, str. 57-68
Roman Jaszczak, Piotr Gołojuch
STAN KORON DRZEW DRZEWOSTANU GŁÓWNEGO SOSNY ZWYCZAJNEJ (PINUS SYLVESTRIS L.) W WYBRANYCH NADLEŚNICTWACH W 2003 ROKU
 
Zeszyt 3 (2) 2004, str. 69-78
Jarosław Lasota
PRÓBA WYKORZYSTANIA INDEKSU TROFIZMU GLEB LEŚNYCH DO OCENY ŻYZNOŚCI GÓRSKICH GLEB LEŚNYCH
 
Zeszyt 3 (2) 2004, str. 79-84
Minodora Stănescu, Dariusz J. Gwiazdowicz
MINODORA STăNESCU, DARIUSZ J. GWIAZDOWICZ
 
Zeszyt 3 (2) 2004, str. 85-99
Dorota Wrońska-Pilarek
ROŚLINY NACZYNIOWE UŻYTKU EKOLOGICZNEGO "OLSZAK I, II"
 
Zeszyt 3 (2) 2004, str. 101-114
Stanisław Zięba
WPŁYW POŁOŻENIA GÓRSKICH DRZEWOSTANÓW PRZEDPLONOWYCH NA DYNAMIKĘ ICH PRZEBUDOWY
 
Zeszyt 3 (2) 2004, str. 115-122
Leszek Babiński, Jan Poskrobko
OCENA WNIKANIA PEG 400DO DĘBOWEGO DREWNA WYKOPALISKOWEGO
 
Zeszyt 3 (2) 2004, str. 123-128
Dorota Dziurka, Janina Łęcka, Radosław Mirski, Adam Derkowski
WPŁYW TEMPERATURY SEZONOWANIA NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ WŁAŚCIWOŚCI PŁYT OSB/4
 
Zeszyt 3 (2) 2004, str. 129-138
Radosław Mirski, Dorota Dziurka, Janina Łęcka
WŁAŚCIWOŚCI PŁYT WIÓROWYCH ZAKLEJANYCH ŻYWICĄ FENOLO-WO-FORMALDEHYDOWĄ MODYFIKOWANĄ ESTRAMI CZĘŚĆ A. WPŁYW RODZAJU ALKOHOLU TWORZĄCEGO ESTER
 
Zeszyt 3 (2) 2004, str. 139-151
Magdalena Zborowska, Agnieszka Spek-Dźwigała, Bogusława Waliszewska, Włodzimierz Prądzyński
OCENA STOPNIA DEGRADACJI DREWNIANYCH OBIEKTÓW ARCHEOLOGICZNYCH Z NAJCENNIEJSZYCH ZNALEZISK WIELKOPOLSKICH
 

14 matches found

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie POL-index xml

Metadane zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).