Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 9 (3) 2010

Lipiec - Wrzesień 2010

Zawartość

Sezonowa zmienność aktywności enzymatycznej gleb wybranych siedlisk leśnych
Ewa Błońska
Acta Sci.Pol. Silv. 2010; 9(3); 5-15
abstrakt nr 1 abstraktpdf 1_3_2010 full text
Preferencje siedliskowe żuka leśnego Anoplotrupes stercorosus (Scriba, 1791) (Coleoptera: Geotrupidae) w Puszczy Białowieskiej
Adam Byk, Piotr Semkiw
Acta Sci.Pol. Silv. 2010; 9(3); 17-28
abstrakt nr 2 abstraktpdf 2_3_2010 full text
Rozkład drewna twardzieli dęba przez wybrane gatunki grzybów
Wojciech Szewczyk, Marta Molińska-Glura
Acta Sci.Pol. Silv. 2010; 9(3); 29-36
abstrakt nr 3 abstraktpdf 3_3_2010 full text
Wzorzec przestrzennego rozmieszczenia drzew różnych klas grubości w gospodarczych drzewostanach sosnowych (Pinus sylvestris L.) w różnym wieku
Janusz Szmyt
Acta Sci.Pol. Silv. 2010; 9(3); 37-49
abstrakt nr 4 abstraktpdf 4_3_2010 full text
Rośliny naczyniowe byłego użytku ekologicznego „Bogdanka” położonego w Poznaniu w dolinie rzeki Bogdanki
Dorota Wrońska-Pilarek
Acta Sci.Pol. Silv. 2010; 9(3); 51-69
abstrakt nr 5 abstraktpdf 5_3_2010 full text

Znaleziono 5 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml