Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 12 (1) 2013

Styczeń - Marzec 2013
Cover (Inner front) Zeszyt 12 (1) 2013 - Strony tytułowe
Contents Zeszyt 12 (1) 2013 - Spis treści

Zawartość

Analiza efektywnego czasu okrzesywania i przerzynki drzew z użyciem pilarki spalinowej na podstawie wybranych pozycyjnych parametrów opisowych
Katarzyna Glazar
Acta Sci.Pol. Silv. 2013; 12(1); 5-13
abstrakt nr 1 abstraktpdf 1_1_2013 full text
Wyznaczenie wpływu zagęszczenia gleby na kiełkowanie i wzrost siewek buka pospolitego w warunkach laboratoryjnych
Mariusz Kormanek
Acta Sci.Pol. Silv. 2013; 12(1); 15-27
abstrakt nr 2 abstraktpdf 2_1_2013 full text
Wpływ różnych sposobów nawożenia na wzrost sadzonek świerka pospolitego (Picea abies (L.) Karst.) w warunkach szkółki leśnej
Wojciech Kowalkowski, Maria Hauke-Kowalska, Krzysztof Baszak
Acta Sci.Pol. Silv. 2013; 12(1); 29-36
abstrakt nr 3 abstraktpdf 3_1_2013 full text
Wykorzystanie wierzby energetycznej do produkcji energii na terenie województwa podkarpackiego
Danuta Owoc, Józef Walczyk
Acta Sci.Pol. Silv. 2013; 12(1); 37-44
abstrakt nr 4 abstraktpdf 4_1_2013 full text

Znaleziono 4 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml