Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Polska Bibliografia Naukowa

AGRO

Arianta

Index Copernicus Journal Master List

CAB Abstracts

Ebsco

Google Scholar

Creaive Commons

Zeszyt 12 (1) 2013

Styczeń - Marzec 2013
Cover (Inner front) Zeszyt 12 (1) 2013 - Strony redakcyjne - przód
Contents Zeszyt 12 (1) 2013 - Spis treści

Spis treści:

Zeszyt 12 (1) 2013, str. 5-13
Katarzyna Glazar
Analiza efektywnego czasu okrzesywania i przerzynki drzew z użyciem pilarki spalinowej na podstawie wybranych pozycyjnych parametrów opisowych
 
Zeszyt 12 (1) 2013, str. 15-27
Mariusz Kormanek
Wyznaczenie wpływu zagęszczenia gleby na kiełkowanie i wzrost siewek buka pospolitego w warunkach laboratoryjnych
 
Zeszyt 12 (1) 2013, str. 29-36
Wojciech Kowalkowski, Maria Hauke-Kowalska, Krzysztof Baszak
Wpływ różnych sposobów nawożenia na wzrost sadzonek świerka pospolitego (Picea abies (L.) Karst.) w warunkach szkółki leśnej
 
Zeszyt 12 (1) 2013, str. 37-44
Danuta Owoc, Józef Walczyk
Wykorzystanie wierzby energetycznej do produkcji energii na terenie województwa podkarpackiego
 

4 matches found

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie POL-index xml

Metadane zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).