Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 16 (2) 2017

Kwiecień - Czerwiec 2017Cover (Inner front) Zeszyt 16 (2) 2017 - Strony tytułowe
Contents Zeszyt 16 (2) 2017 - Spis treści

Zawartość

Wpływ jemioły pospolitej jodłowej (Viscum album ssp. abietis) na przyrosty roczne jodły pospolitej
Grzegorz Bukowiec, Bartłomiej Bednarz
Acta Sci.Pol. Silv. 2017; 16(2); 77-83; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.2.8
abstrakt nr 1 abstraktpdf 1_2_2017 full text in polish
Motyle dzienne Papilionoidea okolic Słowińskiego Parku Narodowego 85
Artur Chrzanowski
Acta Sci.Pol. Silv. 2017; 16(2); 85-93; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.2.9
abstrakt nr 2 abstraktpdf 2_2_2017 full text in polish
Wycena lasów do różnych celów w świetle obowiązujących przepisów prawa
Ryszard Cymerman, Andrzej Nowak
Acta Sci.Pol. Silv. 2017; 16(2); 95-106; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.2.10
abstrakt nr 3 abstraktpdf 3_2_2017 full text in polish
Widelnice (Plecoptera) wybranych siedlisk wodnych Karkonoskiego Parku Narodowego
Małgorzata Kłonowska-Olejnik, Andrzej Łabędzki, Janusz Majecki
Acta Sci.Pol. Silv. 2017; 16(2); 107-121; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.2.11
abstrakt nr 4 abstraktpdf 4_2_2017 full text in polish
Wpływ stagnowania wód powodziowych na stopień uszkodzenia liści dębów przez owady
Ignacy Korczyński, Robert Kuźmiński, Wojciech Szewczyk
Acta Sci.Pol. Silv. 2017; 16(2); 123-129; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.2.12
abstrakt nr 5 abstraktpdf 5_2_2017 full text in polish
Smukłość świerków (Picea abies (L.) H. Karst) w 30-letnim niepielęgnowanym drzewostanie i jej związek z wybranymi cechami biometrycznymi
Robert Korzeniewicz, Marcin Jakubowski, Tomasz Jelonek, Katarzyna Kaźmierczak, Arkadiusz Tomczak
Acta Sci.Pol. Silv. 2017; 16(2); 131-140; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.2.13
abstrakt nr 6 abstraktpdf 6_2_2017 full text in polish
Use of panel data in function of market research of non-wood forest products in Serbia
Milica Marčeta, Ljiljana Keča
Acta Sci.Pol. Silv. 2017; 16(2); 141-149; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.2.14
abstrakt nr 7 abstraktpdf 7_2_2017 full text

Znaleziono 7 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml