Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 15 (2) 2016 strony: 87-96

Anna Kożuch1, Jan Banaś1, Stanisław Zięba1, Krzysztof Adamowicz2

1Instytut Zarządzania Zasobami Leśnymi, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
2
Katedra Ekonomiki Leśnictwa, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Analiza podaży i cen drewna bukowego w południowej Polsce

słowa kluczowe: rynek drzewny, podaż drewna bukowego, dynamika zmian cen
streszczenie:

Celem badań była analiza podaży oraz uzyskanych cen w ujęciu jakościowo-wymiarowym ze sprzedaży drewna bukowego, oferowanego przez nadleśnictwa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie (RDLP) w latach 2005−2009 oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie w latach 2006−2011. Na rynek trafiało przeciętnie 212,6 tys. m³/rok drewna bukowego w RDLP Kraków oraz w RDLP Krosno 565,9 tys. m³/rok. W RDLP Kraków najwyższa podaż dotyczyła drewna wielkowymiarowego (51%), nato- miast w RDLP Krosno średniowymiarowego (53%). W sprzedaży dominowało drewno klasy WD (60%). Największe obniżki cen drewna okleinowego (około 30%) wystąpiły w 2008 roku. Natomiast ceny większo- ści sortymentów wzrastały do 2009 roku. Wartość sortymentów WA0 w 2009 roku uległa obniżeniu o około 9% w RDLP Kraków, a w RDLP Krosno aż o 26%. Obniżenie cen dotyczyło również sortymentów WB0, WC0 i WD. Wartość drewna średniowymiarowego wzrastała, również w okresie dekoniunktury.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/5_2_2016.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.2.11

For citation:

MLA Kożuch, Anna, et al. "Analiza podaży i cen drewna bukowego w południowej Polsce [Analysis of the supply and price of beech wood in southern Poland]." Acta Sci.Pol. Silv. 15.2 (2016): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.2.11
APA Kożuch A., Banaś J., Zięba S., Adamowicz K. (2016). Analiza podaży i cen drewna bukowego w południowej Polsce [Analysis of the supply and price of beech wood in southern Poland]. Acta Sci.Pol. Silv. 15 (2), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.2.11
ISO 690 KOŬUCH, Anna, et al. Analiza podaży i cen drewna bukowego w południowej Polsce [Analysis of the supply and price of beech wood in southern Poland]. Acta Sci.Pol. Silv., 2016, 15.2: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.2.11
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume15/issue2/abstract-5.html