Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Wolumin 14, rok 2015

Zeszyt 14 (1) 2015

Styczeń - Marzec 2015
Cover (Inner front) Zeszyt 14 (1) 2015 - Strony tytułowe
Contents Zeszyt 14 (1) 2015 - Spis treści

Zawartość

PRÓBA WYCENY WARTOŚCI DREWNA POCHODZĄCEGO Z MARTWYCH DRZEW W POLSKICH LASACH
Krzysztof Adamowicz, Roman Jaszczak, Robert Kuźmiński, Andrzej Łabędzki, Piotr Łakomy, Andrzej Mazur, Monika Starosta-Grala, Hubert Szramka, Mieczysław Turski, Jacek Zientarski
Acta Sci.Pol. Silv. 2015; 14(1); 5-13; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.1.1
abstrakt nr 1 abstraktpdf 1_1_2015 full text
Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw sektora usług leśnych na terenie wybranych regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych
Katarzyna Glazar, Krzysztof Polowy
Acta Sci.Pol. Silv. 2015; 14(1); 15-30; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.1.2
abstrakt nr 2 abstraktpdf 2_1_2015 full text
Zapotrzebowanie na biomasę leśną i możliwości jej pozyskiwania w Polsce
Krzysztof Jabłoński, Włodzimierz Stempski
Acta Sci.Pol. Silv. 2015; 14(1); 31-38; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.1.3
abstrakt nr 3 abstraktpdf 3_1_2015 full text
Przyrost wysokości sosny (Pinus sylvestris L.). Wpływ warunków pogodowych
Katarzyna Kaźmierczak, Bogna Zawieja, Tomasz Najgrakowski
Acta Sci.Pol. Silv. 2015; 14(1); 39-46; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.1.4
abstrakt nr 4 abstraktpdf 4_1_2015 full text
Rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia L. na terenie leśnictwa Zaleśniak
Elżbieta Pastwik, Maciej Skorupski
Acta Sci.Pol. Silv. 2015; 14(1); 47-56; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.1.5
abstrakt nr 5 abstraktpdf 5_1_2015 full text in polish
Wybrane insektycydy jako modyfikatory metabolizmu u Anoplotrupes stercorosus w różnych warunkach termicznych otoczenia: indoksakarb i beta-cyflutryna
Bartosz Piechowicz, Justyna Gola, Przemysław Grodzicki
Acta Sci.Pol. Silv. 2015; 14(1); 57-67; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.1.6
abstrakt nr 6 abstraktpdf 6_1_2015 full text
Przyrost radialny dębu szypułkowego a defoliacja koron drzew na terenie popowodziowym
Wojciech Szewczyk, Małgorzata Mańka, Robert Kuźmiński
Acta Sci.Pol. Silv. 2015; 14(1); 69-79; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.1.7
abstrakt nr 7 abstraktpdf 7_1_2015 full text
Nowe dane o występowaniu Trypodendron laeve Eggers, 1939 (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae) w Polsce
Radosław Witkowski, Maria T. Załuska, Lech Buchholz, Andrzej Mazur
Acta Sci.Pol. Silv. 2015; 14(1); 81-86; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.1.8
abstrakt nr 8 abstraktpdf 8_1_2015 full text in polish

Znaleziono 8 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Zeszyt 14 (2) 2015

Kwiecień - Czerwiec 2015Cover (Inner front) Zeszyt 14 (2) 2015 - Strony tytułowe
Contents Zeszyt 14 (2) 2015 - Spis treści

Zawartość

Charakterystyka populacji Heterobasidion annosum występujących w drzewostanach sosnowych nadleśnictwa Człopa II. Rozwój grzybni w martwym drewnie
Radosław Cieślak, Jolanta Behnke-Borowczyk, Tomasz Raźny, Marta Molińska-Glura, Anna Ratajczak, Arleta Świetlik,Piotr Łakomy
Acta Sci.Pol. Silv. 2015; 14(2); 93-102; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.2.9
abstrakt nr 1 abstraktpdf 1_2_2015 full text
Wkraczanie czeremchy amerykańskiej Padus serotina (Ehrh.) Borkh.do olsów i łęgów olszowo-jesionowych
Marcin K. Dyderski, Andrzej M. Jagodziński
Acta Sci.Pol. Silv. 2015; 14(2); 103-113; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.2.10
abstrakt nr 2 abstraktpdf 2_2_2015 full text in polish
Powiązanie natężenia spływu powierzchniowego z dróg leśnychz natężeniem opadu
Janusz Gołąb
Acta Sci.Pol. Silv. 2015; 14(2); 115-126; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.2.11
abstrakt nr 3 abstraktpdf 3_2_2015 full text in polish
Wpływ zróżnicowania dawki preparatu Sokół 460 EC na stopień uszkodzeń aparatu asymilacyjnego dębu szypułkowego (Quercus robur L.) powodowany przez mączniaka dębu
Winicjusz Kasprzyk
Acta Sci.Pol. Silv. 2015; 14(2); 127-134; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.2.12
abstrakt nr 4 abstraktpdf 4_2_2015 full text in polish
Narzędzia rachunkowości finansowej Lasów Państwowych w zakresie zaspokajania potrzeb informacyjnychużytkowników sektora publicznego, prywatnego i pozarządowegow koncepcji zrównoważonego rozwojugospodarki leśnej
Beata Sadowska
Acta Sci.Pol. Silv. 2015; 14(2); 135-147; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.2.13
abstrakt nr 5 abstraktpdf 5_2_2015 full text in polish
Analiza struktury źródeł finansowania edukacji przyrodniczo-leśnej w Lasach Państwowych
Monika Starosta-Grala, Anna Ankudo-Jankowska
Acta Sci.Pol. Silv. 2015; 14(2); 149-160; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.2.14
abstrakt nr 6 abstraktpdf 6_2_2015 full text in polish
Rachunkowość w wycenie wartości lasuw parkach narodowych – współczesne dylematy
Piotr Szczypa, Agnieszka Szewczyk
Acta Sci.Pol. Silv. 2015; 14(2); 161-168; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.2.15
abstrakt nr 7 abstraktpdf 7_2_2015 full text in polish
Występowanie zgnilizny białej jamkowatejw drzewostanach sosnowych starszych klas wiekuna terenie północno-zachodniej Polski
Wojciech Szewczyk
Acta Sci.Pol. Silv. 2015; 14(2); 169-175; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.2.16
abstrakt nr 8 abstraktpdf 8_2_2015 full text

Znaleziono 8 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Zeszyt 14 (3) 2015

Lipiec - Wrzesień 2015Cover (Inner front) Zeszyt 14 (3) 2015 - Strony tytułowe
Contents Zeszyt 14 (3) 2015 - Spis treści

Zawartość

Biomasa i wybrane parametry morfologicznedrobnych korzeni w młodym drzewostanie sosnowym rosnącym na gruncie porolnym
Bartosz Bułaj, Paulina Milanowska, Marcin Śliwiński
Acta Sci.Pol. Silv. 2015; 14(3); 183-194; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.3.1
abstrakt nr 1 abstraktpdf 1_3_2015 full text
Miernikowcowate (Geometridae) otuliny Słowińskiego Parku Narodowego
Artur Chrzanowski
Acta Sci.Pol. Silv. 2015; 14(3); 195-211; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.3.2
abstrakt nr 2 abstraktpdf 2_3_2015 full text in polish
Wpływ temperatury na przyrost wysokości sosny
Katarzyna Kaźmierczak, Bogna Zawieja
Acta Sci.Pol. Silv. 2015; 14(3); 213-225; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.3.3
abstrakt nr 3 abstraktpdf 3_3_2015 full text
Charakterystyka biometryczna rozpieraczy w młodnikach dębowychw Nadleśnictwie Sulęcin
Robert Korzeniewicz, Maria Hauke-Kowalska,Wojciech Kowalkowski, Krzysztof Pulka, Janusz Szmyt
Acta Sci.Pol. Silv. 2015; 14(3); 227-239; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.3.4
abstrakt nr 4 abstraktpdf 4_3_2015 full text in polish
Sukcesja owadów podkorowych w sztucznie inicjowanym procesie zamierania sosny
Andrzej Mazur, Krzysztof Przybysz, Robert Kuźmiński,Krzysztof Adamowicz, Roman Jaszczak, Piotr Łakomy,Hanna Kwaśna, Wojciech Szewczyk, Mieczysław Turski,Jacek Zientarski, Andrzej Łabędzki
Acta Sci.Pol. Silv. 2015; 14(3); 241-259; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.3.5
abstrakt nr 5 abstraktpdf 5_3_2015 full text in polish
Koszty napraw pilarek spalinowychz uwzględnieniem głównych przyczynich uszkodzeń
Zenon Pilarek, Włodzimierz Stempski, Jakub Jakubowski,Hubert Stachowicz
Acta Sci.Pol. Silv. 2015; 14(3); 261-272; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.3.6
abstrakt nr 6 abstraktpdf 6_3_2015 full text

Znaleziono 6 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Zeszyt 14 (4) 2015

Październik - Grudzień 2015Cover (Inner front) Zeszyt 14 (4) 2015 - Strony tytułowe
Contents Zeszyt 14 (4) 2015 - Spis treści
Reviewers Recenzenci - 2015

Zawartość

Cechy biometryczne lisa na terenie Bieszczadów
Marek Wajdzik, Agata Lenkiewicz-Bardzińska, Jacek Skubis, Paweł Nasiadka, Katarzyna Szyjka
Acta Sci.Pol. Silv. 2015; 14(4); 279-288; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.4.23
abstrakt nr 1 abstraktpdf 1_4_2015 full text in polish
Zwójkowate (Tortricidae, Lepidoptera) drzewostanów Karkonoszy Gatunki i ich potencjalne znaczeniedla środowiska
Artur Chrzanowski, Wojciech Kubasik, Krzysztof Demski
Acta Sci.Pol. Silv. 2015; 14(4); 291-299; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.4.24
abstrakt nr 2 abstraktpdf 2_4_2015 full text in polish
Zastosowanie geotkaninydo zwiększania nośności dróg leśnychna terenach bagiennych
Sylwester M. Grajewski, Andrzej Czerniak, Adrian Kasztelan, Dariusz Kayzer, Paweł Szóstakowski
Acta Sci.Pol. Silv. 2015; 14(4); 303-311; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.4.25
abstrakt nr 3 abstraktpdf 3_4_2015 full text in polish
Porównanie wpływu wybranych nawozówna wzrost sadzonekdębu szypułkowego (Quercus robur L.)w warunkach szkółki leśnej
Winicjusz Kasprzyk, Maria Hauke-Kowalska,Władysław Barzdajn, Wojciech Kowalkowski,Robert Korzeniewicz
Acta Sci.Pol. Silv. 2015; 14(4); 315-322; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.4.26
abstrakt nr 4 abstraktpdf 4_4_2015 full text in polish
Pozyskanie zewnętrznych środków finansowych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnieoraz kierunki ich przeznaczeniaw latach 2007–2013
Anna Kożuch, Rafał Rybski, Krzysztof Adamowicz
Acta Sci.Pol. Silv. 2015; 14(4); 325-333; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.4.27
abstrakt nr 5 abstraktpdf 5_4_2015 full text in polish
Wykorzystanie regionu IGS fragmentu DNAw technice PCR-RFLP do identyfikacji grzybów rodzaju Armillaria
Agata Rutkowska
Acta Sci.Pol. Silv. 2015; 14(4); 337-345; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.4.28
abstrakt nr 6 abstraktpdf 6_4_2015 full text
Charakterystyka cech fenotypowych samców saren na terenie Opolszczyzny
Marek Wajdzik, Jacek Skubis, Paweł Nasiadka,Katarzyna Szyjka, Szczepan Borecki
Acta Sci.Pol. Silv. 2015; 14(4); 349-358; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.4.29
abstrakt nr 7 abstraktpdf 7_4_2015 full text in polish
Wpływ zróżnicowania gatunkowego drzewostanów na śmiertelność poczwarek strzygoni choinówki (Panolis flammea Schiff.) i zawisaka borowca (Hyloicus pinastri L.) w ściółce leśnej
Ignacy Korczyński, Robert Kuźmiński, Artur Chrzanowski, Andrzej Łabędzki, Andrzej Mazur, Piotr Łakomy,Ryszard Jasiński
Acta Sci.Pol. Silv. 2015; 14(4); 361-369; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.4.30
abstrakt nr 8 abstraktpdf 8_4_2015 full text in polish

Znaleziono 8 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml