Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Polska Bibliografia Naukowa

AGRO

Arianta

Index Copernicus Journal Master List

CAB Abstracts

Ebsco

Google Scholar

Creaive Commons

Zeszyt 11 (2) 2012

Kwiecień - Czerwiec 2012
Cover (Inner front) Zeszyt 11 (2) 2012 - Strony redakcyjne - przód
Contents Zeszyt 11 (2) 2012 - Spis treści

Spis treści:

Zeszyt 11 (2) 2012, str. 5-13
Katarzyna Glazar, Jan Bocianowski
Analiza efektywnego czasu ścinki drzew z użyciem pilarki spalinowej na podstawie wybranych klasycznych i pozycyjnych parametrów opisowych
 
Zeszyt 11 (2) 2012, str. 15-25
Dariusz Kulak, Janusz M. Sowa, Arkadiusz Stańczykiewicz, Grzegorz Szewczyk
Uszkodzenia wierzchniej warstwy gleby przy pozyskiwaniu drewna z użyciem urządzeń agregowanych z ciągnikami rolniczymi
 
Zeszyt 11 (2) 2012, str. 27-36
Krzysztof Słowiński
Opory robocze wybranych maszyn do przygotowania grzędy siewnej
 
Zeszyt 11 (2) 2012, str. 37-51
Arkadiusz Stańczykiewicz, Janusz M. Sowa, Dariusz Kulak, Krzysztof Leszczyński, Grzegorz Szewczyk
Wpływ pozyskania drewna z użyciem urządzeń agregowanych z ciągnikami rolniczymi na poziom uszkodzeń drzew i odnowienia w trzebieżach drzewostanów sosnowych
 
Zeszyt 11 (2) 2012, str. 53-62
Grzegorz Szewczyk, Janusz M. Sowa, Dariusz Kulak, Arkadiusz Stańczykiewicz
Wieloczynnikowa analiza czasochłonności manipulacji i wyrzynki drewna stosowego
 

5 matches found

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie POL-index xml

Metadane zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).