Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 11 (2) 2012

Kwiecień - Czerwiec 2012Cover (Inner front) Zeszyt 11 (2) 2012 - Strony tytułowe
Contents Zeszyt 11 (2) 2012 - Spis treści

Zawartość

Analiza efektywnego czasu ścinki drzew z użyciem pilarki spalinowej na podstawie wybranych klasycznych i pozycyjnych parametrów opisowych
Katarzyna Glazar, Jan Bocianowski
Acta Sci.Pol. Silv. 2012; 11(2); 5-13
abstrakt nr 1 abstraktpdf 1_2_2012 full text
Uszkodzenia wierzchniej warstwy gleby przy pozyskiwaniu drewna z użyciem urządzeń agregowanych z ciągnikami rolniczymi
Dariusz Kulak, Janusz M. Sowa, Arkadiusz Stańczykiewicz, Grzegorz Szewczyk
Acta Sci.Pol. Silv. 2012; 11(2); 15-25
abstrakt nr 2 abstraktpdf 2_2_2012 full text
Opory robocze wybranych maszyn do przygotowania grzędy siewnej
Krzysztof Słowiński
Acta Sci.Pol. Silv. 2012; 11(2); 27-36
abstrakt nr 3 abstraktpdf 3_2_2012 full text
Wpływ pozyskania drewna z użyciem urządzeń agregowanych z ciągnikami rolniczymi na poziom uszkodzeń drzew i odnowienia w trzebieżach drzewostanów sosnowych
Arkadiusz Stańczykiewicz, Janusz M. Sowa, Dariusz Kulak, Krzysztof Leszczyński, Grzegorz Szewczyk
Acta Sci.Pol. Silv. 2012; 11(2); 37-51
abstrakt nr 4 abstraktpdf 4_2_2012 full text
Wieloczynnikowa analiza czasochłonności manipulacji i wyrzynki drewna stosowego
Grzegorz Szewczyk, Janusz M. Sowa, Dariusz Kulak, Arkadiusz Stańczykiewicz
Acta Sci.Pol. Silv. 2012; 11(2); 53-62
abstrakt nr 5 abstraktpdf 5_2_2012 full text

Znaleziono 5 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml