Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 15 (2) 2016 strony: 65-71

Grzegorz Górecki1, Tomasz Matusiak2, Łukasz Zefert2

1Katedra Łowiectwa i Ochrony Lasu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
2
Nadleśnictwo Leśny Dwór, Dębnica Kaszubska

Stopień uszkodzenia przez jeleniowate drzewostanów bukowych pierwszej klasy wieku na terenie Nadleśnictwa Leśny Dwór

słowa kluczowe: jeleń, sarna, buk, uszkodzenia, spałowanie, zgryzanie
streszczenie:

Praca zawiera wyniki inwentaryzacji uszkodzeń buka w I klasie wieku, na terenie Nadleśnictwa Leśny Dwór w północnej Polsce. Badanie objęło 515 487 drzew w wieku 7–20 lat, rosnących na 5435 dwuarowych po- wierzchniach próbnych reprezentujących 1504,15 ha drzewostanów bukowych. Wykazano, że jelenie uszko- dziły 33% drzewek bukowych. Liczba uszkodzonych drzewek była skorelowana z ich dostępnością dla jeleni (udział gatunku i liczba drzewek). Większość drzewostanów nadleśnictwa (67%) była uszkodzona w stopniu do 20%. Stwierdzono istotną różnicę między siłą oddziaływania jelenia pomiędzy obrębami nadleśnictwa.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/2_2_2016.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.2.8

For citation:

MLA Górecki, Grzegorz, et al. "The degree of damage by deer on beech stands to 20 years old on the area of the Leśny Dwór forest district." Acta Sci.Pol. Silv. 15.2 (2016): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.2.8
APA Górecki G., Matusiak T., Zefert Ł. (2016). The degree of damage by deer on beech stands to 20 years old on the area of the Leśny Dwór forest district. Acta Sci.Pol. Silv. 15 (2), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.2.8
ISO 690 GãRECKI, Grzegorz, MATUSIAK, Tomasz, ZEFERT, Łukasz. The degree of damage by deer on beech stands to 20 years old on the area of the Leśny Dwór forest district. Acta Sci.Pol. Silv., 2016, 15.2: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.2.8
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume15/issue2/abstract-2.html