Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 18 (2) 2019

Kwiecień - Czerwiec 2019Cover (Inner front) Zeszyt 18 (2) 2019 - Strony tytułowe
Contents Zeszyt 18 (2) 2019 - Spis treści
Cover (Inner back) Zeszyt 18 (2) 2019 - Strony końcowe

Zawartość

original article
Posusz, złomy, wywroty jako elementy planowania i pozyskania w Nadleśnictwie Krasnystaw w latach 2006-2015
Leszek Bujoczek, Aleksandra Szewczyk, Robert Zygmunt, Małgorzata Bujoczek, Stanisław Zięba, Jan Banaś, Anna Kożuch
Acta Sci.Pol. Silv. 2019; 18(2); 83-91; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.2.9
abstrakt nr 9 abstraktpdf 9_2_2019 full text in polish
short report
Wstępne wyniki badań nad czynnikami redukującymi szkodniki pierwotne sosny w okresie zimowym
Artur Chrzanowski, Zbigniew Filipek
Acta Sci.Pol. Silv. 2019; 18(2); 99-108; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.2.10
abstrakt nr 10 abstraktpdf 10_2_2019 full text in polish
original article
Wzrost oraz cechy morfologiczne dębu szypułkowego (Quercus robur L.) w doświadczeniu porównawczym w Nadleśnictwie Karczma Borowa
Dariusz Kociubiński, Janusz Matyjasik, Anna Lewicka, Wojciech Kowalkowski
Acta Sci.Pol. Silv. 2019; 18(2); 93-97; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.2.11
abstrakt nr 11 abstraktpdf 11_2_2019 full text in polish
original article
PRZYDATNOŚĆ DRZEWOSTANÓW LEŚNICTWA MIEJSKIEGO STRZESZYNEK (POZNAŃ) DO FUNKCJI REKREACYJNEJ
Sandra Wajchman-Świtalska
Acta Sci.Pol. Silv. 2019; 18(2); 109-117; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.2.12
abstrakt nr 12 abstraktpdf 12_2_2019 full text in polish
original article
POMNIKI PRZYRODY POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO
PAWEŁ PAPUŻYŃSKI, TOMASZ MALIŃSKI, DOROTA WROŃSKA-PILAREK
Acta Sci.Pol. Silv. 2019; 18(2); 135-140; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.2.13
abstrakt nr 13 abstraktpdf 13_2_2019 full text in polish
original article
Patogeniczne lęgniowce w Szkółce Leśnej Trawice w Nadleśnictwie Lipusz
Marta Bełka, Marlena Baranowska, Katarzyna Breza
Acta Sci.Pol. Silv. 2019; 18(2); 119-133; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.2.14
abstrakt nr 14 abstraktpdf 14_2_2019 full text in polish
short report
Wstępne badania roztoczy z rzędu Mesostigmata na powierzchni doświadczalnej w Nadleśnictwie Tuczno
Maciej Skorupski, Jędrzej Damski, Jędrzej Wawrzyniak, Tomasz Kaczmarek, Elżbieta Pastwik, Andrzej Piasta, Paweł Strzeliński, Janusz Olejnik, Marek Urbaniak, Iwona Kordońska
Acta Sci.Pol. Silv. 2019; 18(2); 141-147; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.2.15
abstrakt nr 15 abstraktpdf 15_2_2019 full text in polish

Znaleziono 7 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml