Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Wolumin 10, rok 2011

Zeszyt 10 (1) 2011

Styczeń - Marzec 2011

Zawartość

Występowanie gatunków rodzaju Armillaria w wybranych drzewostanach nadleśnictwa doświadczalnego Siemianice
Wojciech Szewczyk, Piotr Łakomy
Acta Sci.Pol. Silv. 2011; 10(1); 5-10
abstrakt nr 1 abstraktpdf 1_1_2011 full text
Właściwości odpadów z obróbki skrawaniem drewna dębu modyfikowanego termicznie
Stanisław Dolny, Wojciech Grocki, Tomasz Rogoziński
Acta Sci.Pol. Silv. 2011; 10(1); 11-18
abstrakt nr 2 abstraktpdf 2_1_2011 full text
Słoma gorczycy białej (Sinapis alba) jako alternatywny surowiec w produkcji płyt wiórowych zaklejonych żywicą UF
Dorota Dukarska, Janina Łęcka, Katarzyna Szafoni
Acta Sci.Pol. Silv. 2011; 10(1); 19-28
abstrakt nr 3 abstraktpdf 3_1_2011 full text
Analiza spektrofotometryczna FT-NIR papieru z masy celulozowej siarczanowej bielonej liścistej z dodatkiem skrobi i kleju żywicznego poddanego biodegradacji mykologicznej
Izabela Modzelewska, Anna Sandak, Jakub Sandak, Anna Jaszczur
Acta Sci.Pol. Silv. 2011; 10(1); 29-36
abstrakt nr 4 abstraktpdf 4_1_2011 full text
Skład chemiczny wybranych gatunków drewna egzotycznego pochodzących z obszaru Afryki
Agata Pawlicka, Bogusława Waliszewska
Acta Sci.Pol. Silv. 2011; 10(1); 37-41
abstrakt nr 5 abstraktpdf 5_1_2011 full text

Znaleziono 5 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Zeszyt 10 (2) 2011

Kwiecień - Czerwiec 2011Cover (Inner front) Zeszyt 10 (2) 2011 - Strony tytułowe
Contents Zeszyt 10 (2) 2011 - Spis treści

Zawartość

Wspomaganie techniką komputerową wzrokowej oceny uszkodzeń gleby przy zrywce drewna
Tomasz Dudek
Acta Sci.Pol. Silv. 2011; 10(2); 5-13
abstrakt nr 1 abstraktpdf 1_2_2011 full text
Roztocze z nadrodzin Sejoidea, Antennophoroidea, Celaenopsoidea i Microgynioidea (Acari, Mesostigmata)w kolekcji zoologicznej w Monachium
Dariusz J. Gwiazdowicz
Acta Sci.Pol. Silv. 2011; 10(2); 15-22
abstrakt nr 2 abstraktpdf 2_2_2011 full text
Dendroflora zabytkowego parku pałacowegow Swadzimiu koło Poznania (woj. wielkopolskie)
Jakub Janicki, Dorota Wrońska-Pilarek
Acta Sci.Pol. Silv. 2011; 10(2); 23-35
abstrakt nr 3 abstraktpdf 3_2_2011 full text
Roztocze (Acari, Mesostigmata) w gniazdachgąsiorka Lanius collurio L. i srokosza Lanius excubitor L.
Jacek Kamczyc, Ewa Teodorowicz, Dariusz J. Gwiazdowicz
Acta Sci.Pol. Silv. 2011; 10(2); 37-42
abstrakt nr 4 abstraktpdf 4_2_2011 full text
Właściwości płyt OSB poddanych próbie gotowania
Radosław Mirski, Adam Derkowski
Acta Sci.Pol. Silv. 2011; 10(2); 43-49
abstrakt nr 5 abstraktpdf 5_2_2011 full text

Znaleziono 5 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Zeszyt 10 (3) 2011

Lipiec - Wrzesień 2011

Zawartość

Efekty zrywki drewna znacznych rozmiarów skiderem chwytakowym
Mariusz Bembenek, Piotr S. Mederski, Jörn Erler, Dieter F. Giefing
Acta Sci.Pol. Silv. 2011; 10(3); 5-14
abstrakt nr 1 abstraktpdf 1_3_2011 full text
Charakterystyka populacji Heterobasidion annosum sensu stricto występujących w drzewostanach sosnowych nadleśnictw Człopa i Podanin. I. Rozwój grzybni w żywym drewnie
Radosław Cieślak, Piotr Łakomy, Marta Molińska-Glura
Acta Sci.Pol. Silv. 2011; 10(3); 15-25
abstrakt nr 2 abstraktpdf 2_3_2011 full text
Wirulencja populacji Heterobasidion parviporum z drzewostanu świerkowego Nadleśnictwa Suwałki
Piotr Łakomy, Hanna Kwaśna, Małgorzata Dalke-Świderska
Acta Sci.Pol. Silv. 2011; 10(3); 27-36
abstrakt nr 3 abstraktpdf 3_3_2011 full text
Ocena kondycji dębu na podstawie stopnia ubytku aparatu asymilacyjnego wybranych drzewostanów Nadleśnictwa Sulęcin
Wojciech Szewczyk, Małgorzata Dudek, Marlena Baranowska
Acta Sci.Pol. Silv. 2011; 10(3); 37-47
abstrakt nr 4 abstraktpdf 4_3_2011 full text

Znaleziono 4 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Zeszyt 10 (4) 2011

Październik - Grudzień 2011

Zawartość

Różnorodność gatunkowa na powierzchniach doświadczalnych z jodłą grecką (Abies cephalonica Loudon) w Arboretum SGGW w Rogowie (Polska)
Andrzej M. Jagodziński, Maciej Skorupski, Marek Kasprowicz, Maria Wojterska, Tomasz Dobies, Izabela Kałucka, Małgorzata Sławska, Anna Wierzbicka, Andrzej Łabędzki, Joanna Oleszyńska-Niżniowska, Mirosław Nowiński, Stanisław Małek, Piotr Karolewski, Jacek Oleksyn, Piotr Banaszczak
Acta Sci.Pol. Silv. 2011; 10(4); 5-15
abstrakt nr 1 abstraktpdf 1_4_2011 full text
Wykaz gatunków roślin, grzybów i bezkręgowców na powierzchniach doświadczalnych z jodłą szlachetną (Abies procera Rehder) w Arboretum SGGW w Rogowie (Polska)
Marek Kasprowicz, Andrzej M. Jagodziński, Maciej Skorupski, Maria Wojterska, Tomasz Dobies, Izabela Kałucka, Małgorzata Sławska, Anna Wierzbicka, Andrzej Łabędzki, Mirosław Nowiński, Piotr Karolewski, Jacek Oleksyn, Piotr Banaszczak, Stanisław Małek
Acta Sci.Pol. Silv. 2011; 10(4); 17-27
abstrakt nr 2 abstraktpdf 2_4_2011 full text
Efekty innowacyjnego zastosowania harwestera w trzebieżowym drzewostanie brzozowym
Piotr S. Mederski, Mariusz Bembenek, Jörn Erler, Dieter F. Giefing
Acta Sci.Pol. Silv. 2011; 10(4); 29-38
abstrakt nr 3 abstraktpdf 3_4_2011 full text
Rośliny, grzyby i bezkręgowce występujące na powierzchniach doświadczalnych z jodłą olbrzymią [Abies grandis (Douglas ex D. Don) Lindl.] w Arboretum SGGW w Rogowie (Polska)
Maciej Skorupski, Andrzej M. Jagodziński, Izabela Kałucka, Marek Kasprowicz, Maria Wojterska, Tomasz Dobies, Małgorzata Sławska, Anna Wierzbicka, Andrzej Łabędzki, Joanna Oleszyńska-Niżniowska, Mirosław Nowiński, Stanisław Małek, Piotr Karolewski, Jacek Oleksyn, Piotr Banaszczak
Acta Sci.Pol. Silv. 2011; 10(4); 39-49
abstrakt nr 4 abstraktpdf 4_4_2011 full text

Znaleziono 4 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml