Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 17 (3) 2018

Lipiec - Wrzesień 2018Cover (Inner front) Zeszyt 17 (3) 2018 - Strony tytułowe
Contents Zeszyt 17 (3) 2018 - Spis treści
Cover (Inner back) Zeszyt 17 (3) 2018 - Strony końcowe

Zawartość

original article
DENDROFLORA ZABYTKOWEGO CMENTARZA ŻYDOWSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE
Kacper Lechowicz, Dorota Wrońska-Pilarek
Acta Sci.Pol. Silv. 2018; 17(3); 199-210; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.3.2018.3.17
abstrakt nr 1 abstraktpdf 1_3_2018 full text in polish
original article
Wpływ nawożenia azotowego i podcinania korzeni na wzrost i przeżywalność buka zwyczajnego (Fagus sylvatica L.) w uprawie
Robert Korzeniewicz, Joanna Multańska, Winicjusz Kasprzyk
Acta Sci.Pol. Silv. 2018; 17(3); 211-219; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.3.2018.3.18
abstrakt nr 2 abstraktpdf 2_3_2018 full text in polish
original article
Rola identyfikacji ryzyka finansowego w procesie zarządzania gospodarstwem leśnym
Krzysztof Michalski, Krzysztof Adamowicz
Acta Sci.Pol. Silv. 2018; 17(3); 221-228; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.3.2018.3.19
abstrakt nr 3 abstraktpdf 3_3_2018 full text
original article
Interakcje mieszkańców dużych miast i dzikich zwierząt żyjących w przestrzeni miejskiej na przykładzie Poznania
Małgorzata Krokowska-Paluszak, Justyna Jamińska, Artur Borkowski, Jacek Sagan, Maciej Skorupski
Acta Sci.Pol. Silv. 2018; 17(3); 229-240; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.3.2018.3.20
abstrakt nr 4 abstraktpdf 4_3_2018 full text in polish
original article
Ocena rodzajów uszkodzeń drzewostanów przez porywisty wiatr w Nadleśnictwie Krasnystaw w oparciu o sieć powierzchni próbnych
Leszek Bujoczek, Aleksandra Szewczyk, Robert Zygmunt, Anna Kożuch, Małgorzata Bujoczek, Jan Banaś, Stanisław Zięba
Acta Sci.Pol. Silv. 2018; 17(3); 241-250; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.3.2018.3.21
abstrakt nr 5 abstraktpdf 5_3_2018 full text in polish
original article
Wpływ „czarciej miotły” (Melampsorella caryophyllacearum (DC.) Schröt.) na szerokość rocznych pierścieni drewna jodły pospolitej Abies alba Mill.
Bartłomiej Bednarz, Mariusz Drożdż
Acta Sci.Pol. Silv. 2018; 17(3); 251-256; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.3.2018.3.22
abstrakt nr 6 abstraktpdf 6_3_2018 full text in polish
original article
Wpływ wieku i klasy wysokości na zróżnicowanie cech pomiarowych jesionu wyniosłego (Fraxinus excelsior L.) rosnącego na siedlisku lasu świeżego
Krzysztof Turczański, Katarzyna Kaźmierczak
Acta Sci.Pol. Silv. 2018; 17(3); 257-265; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.3.2018.3.23
abstrakt nr 7 abstraktpdf 7_3_2018 full text in polish
original article
Zastosowanie naziemnego skanera laserowego do określenia miąższości drzew stojących w drzewostanie podokapowym
Andrzej Węgiel, Sławomir Ociepka, Agnieszka Błasiak
Acta Sci.Pol. Silv. 2018; 17(3); 267-274; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.3.2018.3.24
abstrakt nr 8 abstraktpdf 8_3_2018 full text in polish
original article
Czynniki kształtujące negatywną opinię o łowiectwie i myśliwych w Polsce
Jacek Skubis, Michał Skubis
Acta Sci.Pol. Silv. 2018; 17(3); 275-283; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.3.2018.3.25
abstrakt nr 9 abstraktpdf 9_3_2018 full text in polish

Znaleziono 9 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml