Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Polska Bibliografia Naukowa

AGRO

Arianta

Index Copernicus Journal Master List

CAB Abstracts

Ebsco

Google Scholar

Creaive Commons

Zeszyt 9 (2) 2010

Kwiecień - Czerwiec 2010

Spis treści:

Zeszyt 9 (2) 2010, str. 5-8
Katarzyna Glazar, Jan Bocianowski, Roman Wojtkowiak
Analiza frakcyjności zrębków przemysłowych
 
Zeszyt 9 (2) 2010, str. 9-24
Andrzej M. Jagodziński, Piotr Banaszczak
Miąższość strzał i nadziemna biomasa zdrewniała drzewostanów jodły szlachetnej (Abies procera Rehder) w Arboretum w Rogowie (Polska)
 
Zeszyt 9 (2) 2010, str. 25-30
Henryk Różański, Krzysztof Jabłoński
Energochłonność pozyskiwania zrębków i pakietów z pozostałości zrębowych
 
Zeszyt 9 (2) 2010, str. 31-39
Włodzimierz Stempski, Krzysztof Jabłoński, Jarosław Wegner
Zależność między wielkością kąta nachylenia krawędzi tnącej ostrza poziomego piły łańcuchowej a emisją drgań pilarki
 
Zeszyt 9 (2) 2010, str. 41-51
Andrzej Węgiel, Paweł Oleszkiewicz, Dariusz Rutkowski
Wariantowe projektowanie leśnych ścieżek edukacyjnych z wykorzystaniem GIS
 

5 matches found

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie POL-index xml

Metadane zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).