Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 9 (2) 2010

Kwiecień - Czerwiec 2010

Zawartość

Analiza frakcyjności zrębków przemysłowych
Katarzyna Glazar, Jan Bocianowski, Roman Wojtkowiak
Acta Sci.Pol. Silv. 2010; 9(2); 5-8
abstrakt nr 1 abstraktpdf 1_2_2010 full text
Miąższość strzał i nadziemna biomasa zdrewniała drzewostanów jodły szlachetnej (Abies procera Rehder) w Arboretum w Rogowie (Polska)
Andrzej M. Jagodziński, Piotr Banaszczak
Acta Sci.Pol. Silv. 2010; 9(2); 9-24
abstrakt nr 2 abstraktpdf 2_2_2010 full text
Energochłonność pozyskiwania zrębków i pakietów z pozostałości zrębowych
Henryk Różański, Krzysztof Jabłoński
Acta Sci.Pol. Silv. 2010; 9(2); 25-30
abstrakt nr 3 abstraktpdf 3_2_2010 full text
Zależność między wielkością kąta nachylenia krawędzi tnącej ostrza poziomego piły łańcuchowej a emisją drgań pilarki
Włodzimierz Stempski, Krzysztof Jabłoński, Jarosław Wegner
Acta Sci.Pol. Silv. 2010; 9(2); 31-39
abstrakt nr 4 abstraktpdf 4_2_2010 full text
Wariantowe projektowanie leśnych ścieżek edukacyjnych z wykorzystaniem GIS
Andrzej Węgiel, Paweł Oleszkiewicz, Dariusz Rutkowski
Acta Sci.Pol. Silv. 2010; 9(2); 41-51
abstrakt nr 5 abstraktpdf 5_2_2010 full text

Znaleziono 5 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml