Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Polska Bibliografia Naukowa

AGRO

Arianta

Index Copernicus Journal Master List

CAB Abstracts

Ebsco

Google Scholar

Creaive Commons

Zeszyt 11 (1) 2012

Styczeń - Marzec 2012
Cover (Inner front) Zeszyt 11 (1) 2012 - Strony redakcyjne - przód
Contents Zeszyt 11 (1) 2012 - Spis treści

Spis treści:

Zeszyt 11 (1) 2012, str. 5-16
Dariusz J. Gwiazdowicz, Jason A. Dunlop
Roztocze z podrodziny Arctoseiinae (Acari, Mesostigmata) w kolekcji Museum für Naturkunde w Berlinie
 
Zeszyt 11 (1) 2012, str. 15-26
Włodzimierz Stempski
Analiza procesu pozyskiwania drewna metodą dłużycową w wariancie technologicznym z pomiarem długości i średnicy dłużyc przez operatora pilarki
 
Zeszyt 11 (1) 2012, str. 27-41
Adam Szukała
Rośliny naczyniowe projektowanego rezerwatu „Gorajskie Parzyska” (Nadleśnictwo Krucz, RDLP Piła)
 
Zeszyt 11 (1) 2012, str. 43-47
Paulius Zolubas, Remigijus Dagilius
Status ochronny lasów na małych powierzchniach – źródło problemów z kornikami?
 

4 matches found

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie POL-index xml

Metadane zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).