Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 12 (4) 2013

Październik - Grudzień 2013Cover (Inner front) Zeszyt 12 (4) 2013 - Strony tytułowe
Contents Zeszyt 12 (4) 2013 - Spis treści
Reviewers Recenzenci - 2013

Zawartość

Prunus virginiana L. (Rosaceae) na stanowiskach synantropijnych w Polsce
Władysław Danielewicz, Blanka Wiatrowska
Acta Sci.Pol. Silv. 2013; 12(4); 5-22
abstrakt nr 1 abstraktpdf 1_4_2013 full text
Wpływ metod przygotowania gleby oraz sposobów utylizacji pozostałości zrębowych na biomasę frakcji podziemnej sadzonek 3-letniej uprawy sosnowej
Jakub Jakubowski, Roman Gornowicz
Acta Sci.Pol. Silv. 2013; 12(4); 23-31
abstrakt nr 2 abstraktpdf 2_4_2013 full text
Wpływ sposobu zagospodarowania pozostałości zrębowych i przygotowania gleby na wysokość 3-letniej uprawy sosnowej
Jakub Jakubowski, Roman Gornowicz, Zenon Pilarek, Tomasz Kiedrowski
Acta Sci.Pol. Silv. 2013; 12(4); 33-41
abstrakt nr 3 abstraktpdf 3_4_2013 full text
Wybrane parametry techniczne drewna młodocianego sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) – zróżnicowanie pomiędzy klasami biosocjalnymi w drzewostanie panującym
Arkadiusz Tomczak
Acta Sci.Pol. Silv. 2013; 12(4); 43-53
abstrakt nr 4 abstraktpdf 4_4_2013 full text
Wpływ usłonecznienia na przyrost wysokości sosny
Bogna Zawieja, Katarzyna Kaźmierczak
Acta Sci.Pol. Silv. 2013; 12(4); 55-65
abstrakt nr 5 abstraktpdf 5_4_2013 full text

Znaleziono 5 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml