Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Polska Bibliografia Naukowa

AGRO

Arianta

Index Copernicus Journal Master List

CAB Abstracts

Ebsco

Google Scholar

Creaive Commons

Zeszyt 8 (2) 2009

Kwiecień - Czerwiec 2009

Spis treści:

Zeszyt 8 (2) 2009, str. 5-16
Natalia Bordewicz, Dorota Wrońska-Pilarek
Dendroflora zabytkowego parku w Złakowie (województwo zachodniopomorskie)
 
Zeszyt 8 (2) 2009, str. 17-24
Małgorzata Dalke, Piotr Łakomy
Zróżnicowanie genetyczne populacji Heterobasidion annosum sensu stricto w wybranych drzewostanach sosnowych z podsadzeniem buka
 
Zeszyt 8 (2) 2009, str. 25-29
Krzysztof Jabłoński, Henryk Różański
Fizykochemiczne właściwości zrębków sosnowych wyprodukowanych z pozostałości zrębowych
 
Zeszyt 8 (2) 2009, str. 31-45
Witold Pazdrowski, Marek Szymański, Katarzyna Kaźmierczak, Marcin Nawrot, Krzysztof Mańka
Osiowe i promieniowe zróżnicowanie udziału bielu i twardzieli w pniach dębów szypułkowych (Quercus robur L.) a wybrane cechy biometryczne drzew i żyzność siedliska
 
Zeszyt 8 (2) 2009, str. 47-51
Henryk Różański, Krzysztof Jabłoński
Efektywność pakietowania i zrębkowania pozostałości zrębowych
 
Zeszyt 8 (2) 2009, str. 53-60
Włodzimierz Stempski
Wpływ organizacji pracy na poziom wydatkowanej energii i obciążenia statyczne robotnika w trzebieży
 

6 matches found

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie POL-index xml

Metadane zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).