Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 8 (2) 2009

Kwiecień - Czerwiec 2009

Zawartość

Dendroflora zabytkowego parku w Złakowie (województwo zachodniopomorskie)
Natalia Bordewicz, Dorota Wrońska-Pilarek
Acta Sci.Pol. Silv. 2009; 8(2); 5-16
abstrakt nr 1 abstraktpdf 1_2_2009 full text
Zróżnicowanie genetyczne populacji Heterobasidion annosum sensu stricto w wybranych drzewostanach sosnowych z podsadzeniem buka
Małgorzata Dalke, Piotr Łakomy
Acta Sci.Pol. Silv. 2009; 8(2); 17-24
abstrakt nr 2 abstraktpdf 2_2_2009 full text
Fizykochemiczne właściwości zrębków sosnowych wyprodukowanych z pozostałości zrębowych
Krzysztof Jabłoński, Henryk Różański
Acta Sci.Pol. Silv. 2009; 8(2); 25-29
abstrakt nr 3 abstraktpdf 3_2_2009 full text
Osiowe i promieniowe zróżnicowanie udziału bielu i twardzieli w pniach dębów szypułkowych (Quercus robur L.) a wybrane cechy biometryczne drzew i żyzność siedliska
Witold Pazdrowski, Marek Szymański, Katarzyna Kaźmierczak, Marcin Nawrot, Krzysztof Mańka
Acta Sci.Pol. Silv. 2009; 8(2); 31-45
abstrakt nr 4 abstraktpdf 4_2_2009 full text
Efektywność pakietowania i zrębkowania pozostałości zrębowych
Henryk Różański, Krzysztof Jabłoński
Acta Sci.Pol. Silv. 2009; 8(2); 47-51
abstrakt nr 5 abstraktpdf 5_2_2009 full text
Wpływ organizacji pracy na poziom wydatkowanej energii i obciążenia statyczne robotnika w trzebieży
Włodzimierz Stempski
Acta Sci.Pol. Silv. 2009; 8(2); 53-60
abstrakt nr 6 abstraktpdf 6_2_2009 full text

Znaleziono 6 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml