Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 21 (2) 2022

Kwiecień - Czerwiec 2022

Zawartość

original article
ROZKŁAD DREWNA CZEREMCHY AMERYKAŃSKIEJ PRZEZ WYBRANE GATUNKI GRZYBÓW
Wojciech Szewczyk
Acta Sci.Pol. Silv. 2022; 21(2); 57–62; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2022.2.1
abstrakt nr 5 abstraktpdf 5_2_2022 full text in polish
TYP DRZEWOSTANU JAKO EFEKT PRAC SIEDLISKOWYCH
Monika Konatowska, Paweł Rutkowski
Acta Sci.Pol. Silv. 2022; 21(2); 63–72; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2022.2.2
abstrakt nr 6 abstraktpdf 6_2_2022 full text in polish
original article
Wpływ metod pomiaru średnicy górnej sosnowego drewna kłodowanego na kształtowanie się jego miąższości
Włodzimierz Stempski
Acta Sci.Pol. Silv. 2022; 21(2); Notice: Un; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2022.2.3
abstrakt nr 7 abstraktpdf 7_2_2022 full text in polish
short report
KORNIKI ZASIEDLAJĄCE PINUS ARMANDI FRANCH. AND PINUS ×SCHWERINII FITSCHEN, W POLSCE
Tomáš Fiala, Jaroslav Holuša, Andrzej Mazur
Acta Sci.Pol. Silv. 2022; 21(2); 83-85; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2022.2.4
abstrakt nr 8 abstraktpdf 8_2_2022 full text

Znaleziono 4 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml