Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 21 (1) 2022

Styczeń - Marzec 2022
Cover (Inner front) Zeszyt 21 (1) 2022 - Strony tytułowe
Contents Zeszyt 21 (1) 2022 - Spis treści

Zawartość

original article
ZASTOSOWANIE WAŁKÓW SOSNOWYCH DO OKREŚLANIA LICZEBNOŚCI KORNIKA OSTROZĘBNEGO IPS ACUMINATUS (GYLL.) W DRZEWOSTANACH
Artur Chrzanowski, Adam Pecio, Marta Molińska-Glura
Acta Sci.Pol. Silv. 2022; 21(1); 5-12; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2022.1.1
abstrakt nr 1 abstraktpdf 1_1_2022 full text in polish
original article
Rynek skupu dziczyzny w Polsce w latach 2009-2021
Anna Ankudo-Jankowska, Monika Starosta-Grala
Acta Sci.Pol. Silv. 2022; 21(1); 13–20; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2022.1.2
abstrakt nr 2 abstraktpdf 2_1_2022 full text in polish
case study
ZMIENNOŚĆ WARUNKÓW GLEBOWYCH SIEDLISK Z UDZIAŁEM JESIONU WYNIOSŁEGO (FRAXINUS EXCELSIOR L.) NA PRZYKŁADZIE LASU WILGOTNEGO. STUDIUM PRZYPADKU
Krzysztof Turczański, Łukasz Bukowski
Acta Sci.Pol. Silv. 2022; 21(1); 21–32; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2022.1.3
abstrakt nr 3 abstraktpdf 3_1_2022 full text in polish
original article
CHRZĄSZCZE (COLEOPTERA) ZWIĄZANE ZE ŚNIEGULICZKĄ BIAŁĄ SYMPHORICARPOS ALBUS (L.) BLAKE
Marek Miłkowski, Jerzy M. Gutowski
Acta Sci.Pol. Silv. 2022; 21(1); 33–49; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2022.1.4
abstrakt nr 4 abstraktpdf 4_1_2022 full text in polish

Znaleziono 4 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml