Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 14 (1) 2015

Styczeń - Marzec 2015
Cover (Inner front) Zeszyt 14 (1) 2015 - Strony tytułowe
Contents Zeszyt 14 (1) 2015 - Spis treści

Zawartość

PRÓBA WYCENY WARTOŚCI DREWNA POCHODZĄCEGO Z MARTWYCH DRZEW W POLSKICH LASACH
Krzysztof Adamowicz, Roman Jaszczak, Robert Kuźmiński, Andrzej Łabędzki, Piotr Łakomy, Andrzej Mazur, Monika Starosta-Grala, Hubert Szramka, Mieczysław Turski, Jacek Zientarski
Acta Sci.Pol. Silv. 2015; 14(1); 5-13; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.1.1
abstrakt nr 1 abstraktpdf 1_1_2015 full text
Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw sektora usług leśnych na terenie wybranych regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych
Katarzyna Glazar, Krzysztof Polowy
Acta Sci.Pol. Silv. 2015; 14(1); 15-30; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.1.2
abstrakt nr 2 abstraktpdf 2_1_2015 full text
Zapotrzebowanie na biomasę leśną i możliwości jej pozyskiwania w Polsce
Krzysztof Jabłoński, Włodzimierz Stempski
Acta Sci.Pol. Silv. 2015; 14(1); 31-38; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.1.3
abstrakt nr 3 abstraktpdf 3_1_2015 full text
Przyrost wysokości sosny (Pinus sylvestris L.). Wpływ warunków pogodowych
Katarzyna Kaźmierczak, Bogna Zawieja, Tomasz Najgrakowski
Acta Sci.Pol. Silv. 2015; 14(1); 39-46; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.1.4
abstrakt nr 4 abstraktpdf 4_1_2015 full text
Rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia L. na terenie leśnictwa Zaleśniak
Elżbieta Pastwik, Maciej Skorupski
Acta Sci.Pol. Silv. 2015; 14(1); 47-56; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.1.5
abstrakt nr 5 abstraktpdf 5_1_2015 full text in polish
Wybrane insektycydy jako modyfikatory metabolizmu u Anoplotrupes stercorosus w różnych warunkach termicznych otoczenia: indoksakarb i beta-cyflutryna
Bartosz Piechowicz, Justyna Gola, Przemysław Grodzicki
Acta Sci.Pol. Silv. 2015; 14(1); 57-67; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.1.6
abstrakt nr 6 abstraktpdf 6_1_2015 full text
Przyrost radialny dębu szypułkowego a defoliacja koron drzew na terenie popowodziowym
Wojciech Szewczyk, Małgorzata Mańka, Robert Kuźmiński
Acta Sci.Pol. Silv. 2015; 14(1); 69-79; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.1.7
abstrakt nr 7 abstraktpdf 7_1_2015 full text
Nowe dane o występowaniu Trypodendron laeve Eggers, 1939 (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae) w Polsce
Radosław Witkowski, Maria T. Załuska, Lech Buchholz, Andrzej Mazur
Acta Sci.Pol. Silv. 2015; 14(1); 81-86; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.1.8
abstrakt nr 8 abstraktpdf 8_1_2015 full text in polish

Znaleziono 8 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml