Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Polska Bibliografia Naukowa

AGRO

Arianta

Index Copernicus Journal Master List

CAB Abstracts

Ebsco

Google Scholar

Creaive Commons

Zeszyt 14 (1) 2015

Styczeń - Marzec 2015
Cover (Inner front) Zeszyt 14 (1) 2015 - Strony redakcyjne - przód
Contents Zeszyt 14 (1) 2015 - Spis treści

Spis treści:

Zeszyt 14 (1) 2015, str. 5-13
Krzysztof Adamowicz, Roman Jaszczak, Robert Kuźmiński, Andrzej Łabędzki, Piotr Łakomy, Andrzej Mazur, Monika Starosta-Grala, Hubert Szramka, Mieczysław Turski, Jacek Zientarski
PRÓBA WYCENY WARTOŚCI DREWNA POCHODZĄCEGO Z MARTWYCH DRZEW W POLSKICH LASACH
 
Zeszyt 14 (1) 2015, str. 15-30
Katarzyna Glazar, Krzysztof Polowy
Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw sektora usług leśnych na terenie wybranych regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych
 
Zeszyt 14 (1) 2015, str. 31-38
Krzysztof Jabłoński, Włodzimierz Stempski
Zapotrzebowanie na biomasę leśną i możliwości jej pozyskiwania w Polsce
 
Zeszyt 14 (1) 2015, str. 39-46
Katarzyna Kaźmierczak, Bogna Zawieja, Tomasz Najgrakowski
Przyrost wysokości sosny (Pinus sylvestris L.). Wpływ warunków pogodowych
 
Zeszyt 14 (1) 2015, str. 47-56
Elżbieta Pastwik, Maciej Skorupski
Rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia L. na terenie leśnictwa Zaleśniak
 
Zeszyt 14 (1) 2015, str. 57-67
Bartosz Piechowicz, Justyna Gola, Przemysław Grodzicki
Wybrane insektycydy jako modyfikatory metabolizmu u Anoplotrupes stercorosus w różnych warunkach termicznych otoczenia: indoksakarb i beta-cyflutryna
 
Zeszyt 14 (1) 2015, str. 69-79
Wojciech Szewczyk, Małgorzata Mańka, Robert Kuźmiński
Przyrost radialny dębu szypułkowego a defoliacja koron drzew na terenie popowodziowym
 
Zeszyt 14 (1) 2015, str. 81-86
Radosław Witkowski, Maria T. Załuska, Lech Buchholz, Andrzej Mazur
Nowe dane o występowaniu Trypodendron laeve Eggers, 1939 (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae) w Polsce
 

8 matches found

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie POL-index xml

Metadane zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).