Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 15 (4) 2016 strony: 247-255

Robert Korzeniewicz1, Radosław Wojtaszczyk2, Jakub Glura3

1Katedra Hodowli Lasu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
2
Nadleśnictwo Koło, RDLP Poznań, Izbica Kujawska
3
Katedra Ekonomiki Leśnictwa, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Ocena wpływu sposobu przygotowania gleby na zagęszczenie nalotów sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w Nadleśnictwie Poddębice

słowa kluczowe: hodowla lasu, sosna zwyczajna, odnowienie naturalne, przygotowanie gleby, siewki
streszczenie:

W pracy zaprezentowano uzyskane efekty odnowienia naturalnego sosny zwyczajnej na powierzchniach przygotowanych dwoma typami powszechnie stosowanych pługów. Badania przeprowadzono w Nadleśnictwie Poddębice, w dwóch leśnictwach: Reduchów oraz Kamionacz. Pomiary i obserwacje wykonano na transektach, wyznaczonych prostopadle do kierunku obsiewu. Otrzymane wyniki wskazują, iż sposób przygotowania gleby pod odnowienie naturalne sosny wpływa na liczebność oraz wysokość siewek. Z analizy zebranego materiału wnika, że przygotowanie gleby pługiem dwuodkładnicowym LPZ 75 pod odnowienie naturalne sosny daje lepszy efekt hodowlany (pięciokrotnie więcej siewek) niż na powierzchni, gdzie gleba była przygotowana pługiem aktywnym U 162.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/5_4_2016.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.4.27

For citation:

MLA Korzeniewicz, Robert, et al. "Ocena wpływu sposobu przygotowania gleby na zagęszczenie nalotów sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w Nadleśnictwie Poddębice [Impact assessment method of soil preparation on density of Scots pine in the Poddębice Forestry District]." Acta Sci.Pol. Silv. 15.4 (2016): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.4.27
APA Korzeniewicz R., Wojtaszczyk R., Glura J. (2016). Ocena wpływu sposobu przygotowania gleby na zagęszczenie nalotów sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w Nadleśnictwie Poddębice [Impact assessment method of soil preparation on density of Scots pine in the Poddębice Forestry District]. Acta Sci.Pol. Silv. 15 (4), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.4.27
ISO 690 KORZENIEWICZ, Robert, WOJTASZCZYK, Radosław, GLURA, Jakub. Ocena wpływu sposobu przygotowania gleby na zagęszczenie nalotów sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w Nadleśnictwie Poddębice [Impact assessment method of soil preparation on density of Scots pine in the Poddębice Forestry District]. Acta Sci.Pol. Silv., 2016, 15.4: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.4.27
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume15/issue4/abstract-5.html