Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 15 (3) 2016

Lipiec - Wrzesień 2016Cover (Inner front) Zeszyt 15 (3) 2016 - Strony tytułowe
Contents Zeszyt 15 (3) 2016 - Spis treści

Zawartość

Finansowe określenie wielkości strat na przeciętnym przyroście drzewostanów uszkodzonych przez huragan
Krzysztof Adamowicz, Piotr Szczypa, Anna Kożuch, Hanna Kwaśna
Acta Sci.Pol. Silv. 2016; 15(3); 129-135; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.3.15
abstrakt nr 1 abstraktpdf 1_3_2016 full text in polish
NOWE STANOWISKO RZADKIEGO SAPROKSYLICZNEGO CHRZĄSZCZA ENEDREYTES SEPICOLA (FABRICIUS, 1792) (COLEOPTERA: ANTHRIBIDAE) W POLSCE WRAZ Z UWAGAMI O BIOLOGII I ROZMIESZCZENIU GATUNKU
Damian Bruder, Adrian Łukowski
Acta Sci.Pol. Silv. 2016; 15(3); 137-144; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.3.16
abstrakt nr 2 abstraktpdf 2_3_2016 full text
ZASTOSOWANIE ZOBRAZOWAŃ SATELITARNYCH LANDSAT DO BADAŃ NAD ZMIANAMI STANU ROŚLINNOŚCI W OBSZARZE NATURA 2000 „BAGNO CHLEBOWO”
Paweł Czyż, Anna Kowalik, Paweł Rutkowski
Acta Sci.Pol. Silv. 2016; 15(3); 145-160; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.3.17
abstrakt nr 3 abstraktpdf 3_3_2016 full text
Zastosowanie cash flow w analizie kosztów odnowienia lasu
Jakub Glura, Anna Ankudo-Jankowska, Robert Korzeniewicz, Wioleta Wróbel
Acta Sci.Pol. Silv. 2016; 15(3); 161-168; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.3.18
abstrakt nr 4 abstraktpdf 4_3_2016 full text in polish
Wpływ siedliskowego typu lasu na miąższościowy współczynnik nasilenia trzebieży
Radosław Gostołek, Krzysztof Adamowicz
Acta Sci.Pol. Silv. 2016; 15(3); 169-174; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.3.19
abstrakt nr 5 abstraktpdf 5_3_2016 full text in polish
Prawne uwarunkowania edukacji przyrodniczo-leśnej w Polsce
Monika Starosta-Grala, Anna Ankudo-Jankowska
Acta Sci.Pol. Silv. 2016; 15(3); 175-183; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.3.20
abstrakt nr 6 abstraktpdf 6_3_2016 full text in polish
ROZKŁAD DREWNA TWARDZIELOWEGO SOSNY ZWYCZAJNEJ DOLNEJ I GÓRNEJ CZĘŚCI STRZAŁY POWODOWANY PRZEZ PORODAEDALEA PINI
Wojciech Szewczyk
Acta Sci.Pol. Silv. 2016; 15(3); 185-188; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.3.21
abstrakt nr 7 abstraktpdf 7_3_2016 full text
Złotomedalowe parostki sarny pozyskane w Polsce w latach 1874–2005
Marek Wajdzik, Katarzyna Szyjka, Paweł Nasiadka, Jacek Skubis, Bartłomiej Rysak
Acta Sci.Pol. Silv. 2016; 15(3); 189-195; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.3.22
abstrakt nr 8 abstraktpdf 8_3_2016 full text in polish

Znaleziono 8 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml