Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Polska Bibliografia Naukowa

AGRO

Arianta

Index Copernicus Journal Master List

CAB Abstracts

Ebsco

Google Scholar

Creaive Commons

Zeszyt 15 (3) 2016

Lipiec - Wrzesień 2016
Cover (Inner front) Zeszyt 15 (3) 2016 - Strony redakcyjne - przód
Contents Zeszyt 15 (3) 2016 - Spis treści

Spis treści:

Zeszyt 15 (3) 2016, str. 129-135 , http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2016.3.15
Krzysztof Adamowicz, Piotr Szczypa, Anna Kożuch, Hanna Kwaśna
Finansowe określenie wielkości strat na przeciętnym przyroście drzewostanów uszkodzonych przez huragan
 
Zeszyt 15 (3) 2016, str. 137-144 , http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2016.3.16
Damian Bruder, Adrian Łukowski
NOWE STANOWISKO RZADKIEGO SAPROKSYLICZNEGO CHRZĄSZCZA ENEDREYTES SEPICOLA (FABRICIUS, 1792) (COLEOPTERA: ANTHRIBIDAE) W POLSCE WRAZ Z UWAGAMI O BIOLOGII I ROZMIESZCZENIU GATUNKU
 
Zeszyt 15 (3) 2016, str. 145-160 , http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2016.3.17
Paweł Czyż, Anna Kowalik, Paweł Rutkowski
ZASTOSOWANIE ZOBRAZOWAŃ SATELITARNYCH LANDSAT DO BADAŃ NAD ZMIANAMI STANU ROŚLINNOŚCI W OBSZARZE NATURA 2000 „BAGNO CHLEBOWO”
 
Zeszyt 15 (3) 2016, str. 161-168 , http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2016.3.18
Jakub Glura, Anna Ankudo-Jankowska, Robert Korzeniewicz, Wioleta Wróbel
Zastosowanie cash flow w analizie kosztów odnowienia lasu
 
Zeszyt 15 (3) 2016, str. 169-174 , http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2016.3.19
Radosław Gostołek, Krzysztof Adamowicz
Wpływ siedliskowego typu lasu na miąższościowy współczynnik nasilenia trzebieży
 
Zeszyt 15 (3) 2016, str. 175-183 , http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2016.3.20
Monika Starosta-Grala, Anna Ankudo-Jankowska
Prawne uwarunkowania edukacji przyrodniczo-leśnej w Polsce
 
Zeszyt 15 (3) 2016, str. 185-188 , http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2016.3.21
Wojciech Szewczyk
ROZKŁAD DREWNA TWARDZIELOWEGO SOSNY ZWYCZAJNEJ DOLNEJ I GÓRNEJ CZĘŚCI STRZAŁY POWODOWANY PRZEZ PORODAEDALEA PINI
 
Zeszyt 15 (3) 2016, str. 189-195 , http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2016.3.22
Marek Wajdzik, Katarzyna Szyjka, Paweł Nasiadka, Jacek Skubis, Bartłomiej Rysak
Złotomedalowe parostki sarny pozyskane w Polsce w latach 1874–2005
 

8 matches found

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie POL-index xml

Metadane zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).