Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 14 (2) 2015

Kwiecień - Czerwiec 2015Cover (Inner front) Zeszyt 14 (2) 2015 - Strony tytułowe
Contents Zeszyt 14 (2) 2015 - Spis treści

Zawartość

Charakterystyka populacji Heterobasidion annosum występujących w drzewostanach sosnowych nadleśnictwa Człopa II. Rozwój grzybni w martwym drewnie
Radosław Cieślak, Jolanta Behnke-Borowczyk, Tomasz Raźny, Marta Molińska-Glura, Anna Ratajczak, Arleta Świetlik,Piotr Łakomy
Acta Sci.Pol. Silv. 2015; 14(2); 93-102; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.2.9
abstrakt nr 1 abstraktpdf 1_2_2015 full text
Wkraczanie czeremchy amerykańskiej Padus serotina (Ehrh.) Borkh.do olsów i łęgów olszowo-jesionowych
Marcin K. Dyderski, Andrzej M. Jagodziński
Acta Sci.Pol. Silv. 2015; 14(2); 103-113; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.2.10
abstrakt nr 2 abstraktpdf 2_2_2015 full text in polish
Powiązanie natężenia spływu powierzchniowego z dróg leśnychz natężeniem opadu
Janusz Gołąb
Acta Sci.Pol. Silv. 2015; 14(2); 115-126; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.2.11
abstrakt nr 3 abstraktpdf 3_2_2015 full text in polish
Wpływ zróżnicowania dawki preparatu Sokół 460 EC na stopień uszkodzeń aparatu asymilacyjnego dębu szypułkowego (Quercus robur L.) powodowany przez mączniaka dębu
Winicjusz Kasprzyk
Acta Sci.Pol. Silv. 2015; 14(2); 127-134; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.2.12
abstrakt nr 4 abstraktpdf 4_2_2015 full text in polish
Narzędzia rachunkowości finansowej Lasów Państwowych w zakresie zaspokajania potrzeb informacyjnychużytkowników sektora publicznego, prywatnego i pozarządowegow koncepcji zrównoważonego rozwojugospodarki leśnej
Beata Sadowska
Acta Sci.Pol. Silv. 2015; 14(2); 135-147; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.2.13
abstrakt nr 5 abstraktpdf 5_2_2015 full text in polish
Analiza struktury źródeł finansowania edukacji przyrodniczo-leśnej w Lasach Państwowych
Monika Starosta-Grala, Anna Ankudo-Jankowska
Acta Sci.Pol. Silv. 2015; 14(2); 149-160; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.2.14
abstrakt nr 6 abstraktpdf 6_2_2015 full text in polish
Rachunkowość w wycenie wartości lasuw parkach narodowych – współczesne dylematy
Piotr Szczypa, Agnieszka Szewczyk
Acta Sci.Pol. Silv. 2015; 14(2); 161-168; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.2.15
abstrakt nr 7 abstraktpdf 7_2_2015 full text in polish
Występowanie zgnilizny białej jamkowatejw drzewostanach sosnowych starszych klas wiekuna terenie północno-zachodniej Polski
Wojciech Szewczyk
Acta Sci.Pol. Silv. 2015; 14(2); 169-175; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.2.16
abstrakt nr 8 abstraktpdf 8_2_2015 full text

Znaleziono 8 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml