Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 15 (2) 2016 strony: 113-121

Krzysztof Turczański1, Cezary Beker2

1Katedra Siedliskoznawstwa i Ekologii Lasu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
2
Katedra Urządzania Lasu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Porównanie struktury wybranych drzewostanów sosnowych nadleśnictw Durowo i Goleniów położonych w odrębnych krainach przyrodniczo-leśnych

słowa kluczowe: sosna zwyczajna, struktura, Nadleśnictwo Goleniów, Nadleśnictwo Durowo, kraina przyrodniczo-leśna
streszczenie:

Przedstawiona praca jest próbą analizy wybranych drzewostanów sosnowych znajdujących się w dwu róż- nych krainach przyrodniczo-leśnych, a mianowicie Krainie Bałtyckiej (I) i Krainie Wielkopolsko-Pomorskiej (III). Celem jest odpowiedź na pytanie: jak warunki geograficzne i klimatyczne wpływają na kształtowanie się struktury drzewostanów sosnowych w obu krainach oraz na tle całego kraju z uwzględnieniem wcześniej przeprowadzanych badań nad przestrzennym zróżnicowaniem wzrostu sosny zwyczajnej. Drzewostany ba- dawcze wybrano w sposób umożliwiający charakterystykę porównawczą na podstawie nakładających się cech związanych z wiekiem, siedliskiem, zadrzewieniem oraz dominującym udziałem sosny zwyczajnej.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/8_2_2016.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.2.14

For citation:

MLA Turczański, Krzysztof, and Cezary Beker. "Porównanie struktury wybranych drzewostanów sosnowych nadleśnictw Durowo i Goleniów położonych w odrębnych krainach przyrodniczo-leśnych [Comparison the structure of chosen pine tree stands at forest districts Durowo and Goleniów located in separate natural-forest lands]." Acta Sci.Pol. Silv. 15.2 (2016): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.2.14
APA Turczański K., Beker C. (2016). Porównanie struktury wybranych drzewostanów sosnowych nadleśnictw Durowo i Goleniów położonych w odrębnych krainach przyrodniczo-leśnych [Comparison the structure of chosen pine tree stands at forest districts Durowo and Goleniów located in separate natural-forest lands]. Acta Sci.Pol. Silv. 15 (2), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.2.14
ISO 690 TURCZAńSKI, Krzysztof, BEKER, Cezary. Porównanie struktury wybranych drzewostanów sosnowych nadleśnictw Durowo i Goleniów położonych w odrębnych krainach przyrodniczo-leśnych [Comparison the structure of chosen pine tree stands at forest districts Durowo and Goleniów located in separate natural-forest lands]. Acta Sci.Pol. Silv., 2016, 15.2: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.2.14
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume15/issue2/abstract-8.html