Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Polska Bibliografia Naukowa

AGRO

Arianta

Index Copernicus Journal Master List

CAB Abstracts

Ebsco

Google Scholar

Creaive Commons

Zeszyt 12 (3) 2013

Lipiec - Wrzesień 2013
Cover (Inner front) Zeszyt 12 (3) 2013 - Strony redakcyjne - przód
Contents Zeszyt 12 (3) 2013 - Spis treści

Spis treści:

Zeszyt 12 (3) 2013, str. 5-13
Cezary Beker, Tomasz Andrzejewski
Model wzrostu niepielęgnowanych drzewostanów sosnowych
I. Lokalny model referencyjny PINUS ZIELONKA
 
Zeszyt 12 (3) 2013, str. 15-23
Cezary Beker, Tomasz Andrzejewski
Model wzrostu niepielęgnowanych drzewostanów sosnowych
II. Lokalny model bonitacyjny PINUS
 
Zeszyt 12 (3) 2013, str. 25-36
Artur Chrzanowski, Andrzej Mazur, Robert Kuźmiński, Andrzej Łabędzki
Biotopy czerwończyka nieparka (Lycaena dispar, Haworth, 1802) i czerwończyka fioletka (Lycaena helle, Denis & Schiffermüller, 1775) (Lycaenidae, Lepidoptera) oraz propozycja postępowania ochronnego na terenach administrowanych przez PGL La
 
Zeszyt 12 (3) 2013, str. 37-50
Bartłomiej Wojtkowiak, Dorota Wrońska-Pilarek, Zenon Pilarek
Dendroflora projektowanego rezerwatu „Bełczańskie Starorzecza” nad Odrą (województwo dolnośląskie)
 

4 matches found

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie POL-index xml

Metadane zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).