Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Polska Bibliografia Naukowa

AGRO

Arianta

Index Copernicus Journal Master List

CAB Abstracts

Ebsco

Google Scholar

Creaive Commons

Zeszyt 13 (3) 2014

Lipiec - Wrzesień 2014
Cover (Inner front) Zeszyt 13 (3) 2014 - Strony redakcyjne - przód
Contents Zeszyt 13 (3) 2014 - Spis treści

Spis treści:

Zeszyt 13 (3) 2014, str. 5-18
Anna Ankudo-Jankowska, Artur Tutka
Ocena ekonomicznej efektywności zabiegów trzebieżowych w drzewostanach sosnowych na przykładzie Nadleśnictwa Bogdaniec
 
Zeszyt 13 (3) 2014, str. 19-29
Bartosz Piechowicz, Justyna Gola, Przemysław Grodzicki, Iwona Piechowicz
Wybrane insektycydy jako modyfikatory metabolizmu u Anoplotrupes stercorosus w odmiennych warunkach termicznych otoczenia: pirymikarb, diazynon i fenazachina
 
Zeszyt 13 (3) 2014, str. 31-47
Damian Sugiero, Grzegorz Rączka
Dynamika procesu wzrostu i rozwoju dolnoreglowych drzewostanów buczyny karpackiej Bieszczadzkiego Parku Narodowego
 
Zeszyt 13 (3) 2014, str. 49-56
Katarzyna Szyjka, Tadeusz Kubacki, Marek Wajdzik
Cechy biometryczne borsuka (Meles meles) w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego
 

4 matches found

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie POL-index xml

Metadane zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).