Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 13 (3) 2014

Lipiec - Wrzesień 2014Cover (Inner front) Zeszyt 13 (3) 2014 - Strony tytułowe
Contents Zeszyt 13 (3) 2014 - Spis treści

Zawartość

Ocena ekonomicznej efektywności zabiegów trzebieżowych w drzewostanach sosnowych na przykładzie Nadleśnictwa Bogdaniec
Anna Ankudo-Jankowska, Artur Tutka
Acta Sci.Pol. Silv. 2014; 13(3); 5-18; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2014.3.1
abstrakt nr 1 abstraktpdf 1_3_2014 full text
Wybrane insektycydy jako modyfikatory metabolizmu u Anoplotrupes stercorosus w odmiennych warunkach termicznych otoczenia: pirymikarb, diazynon i fenazachina
Bartosz Piechowicz, Justyna Gola, Przemysław Grodzicki, Iwona Piechowicz
Acta Sci.Pol. Silv. 2014; 13(3); 19-29; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2014.3.2
abstrakt nr 2 abstraktpdf 2_3_2014 full text
Dynamika procesu wzrostu i rozwoju dolnoreglowych drzewostanów buczyny karpackiej Bieszczadzkiego Parku Narodowego
Damian Sugiero, Grzegorz Rączka
Acta Sci.Pol. Silv. 2014; 13(3); 31-47; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2014.3.3
abstrakt nr 3 abstraktpdf 3_3_2014 full text
Cechy biometryczne borsuka (Meles meles) w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego
Katarzyna Szyjka, Tadeusz Kubacki, Marek Wajdzik
Acta Sci.Pol. Silv. 2014; 13(3); 49-56; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2014.3.4
abstrakt nr 4 abstraktpdf 4_3_2014 full text

Znaleziono 4 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml