Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 15 (3) 2016 strony: 145-160

Paweł Czyż1, Anna Kowalik2, Paweł Rutkowski2

1Pisz Forest Division, Poland
2
Department of Forest Sites and Ecology, Poznań University of Life Sciences, Poland

ZASTOSOWANIE ZOBRAZOWAŃ SATELITARNYCH LANDSAT DO BADAŃ NAD ZMIANAMI STANU ROŚLINNOŚCI W OBSZARZE NATURA 2000 „BAGNO CHLEBOWO”

słowa kluczowe: NDVI, RVI, chlorofi l „a”, teledetekcja
streszczenie:

W pracy przedstawiono zróżnicowanie roślinności obszaru Natura 2000 „Bagno Chlebowo” na podstawie analizy zdjęć satelitarnych Landsat 7 i 8. Opracowania teledetekcyjne obejmowały analizy: wskaźników wegetacyjnych NDVI, RVI, zawartości chlorofi lu-a w wodzie, zmian pokrycia roślinności w kompozycjach barw nierzeczywistych i w świetle widzialnym. Analizę zobrazowań odniesiono do badań terenowych.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/3_3_2016.pdf
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/3_3_2016_pl.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.3.17

For citation:

MLA Czyż, Paweł, et al. "Application of Landsat satellite images for research on changes of vegetation conditions in the “Bagno Chlebowo” Natura 2000 site." Acta Sci.Pol. Silv. 15.3 (2016): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.3.17
APA Czyż P., Kowalik A., Rutkowski P. (2016). Application of Landsat satellite images for research on changes of vegetation conditions in the “Bagno Chlebowo” Natura 2000 site. Acta Sci.Pol. Silv. 15 (3), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.3.17
ISO 690 CZYŬ, Paweł, KOWALIK, Anna, RUTKOWSKI, Paweł. Application of Landsat satellite images for research on changes of vegetation conditions in the “Bagno Chlebowo” Natura 2000 site. Acta Sci.Pol. Silv., 2016, 15.3: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.3.17
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume15/issue3/abstract-3.html