Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 15 (2) 2016 strony: 73-78

Katarzyna Kaźmierczak1, Robert Korzeniewicz2, Wojciech Borzyszkowski1

1Katedra Urządzania Lasu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
2
Katedra Hodowli Lasu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biosocjalne zróżnicowanie wzrostu i przyrostu 85-letnich sosen

słowa kluczowe: pierśnica, wysokość, miąższość, przyrost pierśnicy, przyrost wysokości, przyrost miąż- szości, Pinus sylvestris
streszczenie:

Celem pracy było przedstawienie biosocjalnego zróżnicowania wzrostu i przyrostu sosen w drzewostanie ze względu na zajmowane stanowisko drzewa ustalone według kryteriów klasy?kacji Krafta. W drzewostanie sosnowym na siedlisku boru mieszanego świeżego założono 1-hektarową powierzchnię badawczą, na której rosły 402 sosny. Wszystkie drzewa zanumerowano. Z tablic liczb losowych wylosowano sześć stanowiących numery drzew przeznaczonych do ścięcia. Dla każdego, zgodnie z kryteriami klasy?kacji Krafta, bezpośred- nio przed ścięciem określono stanowisko biosocjalne. Zróżnicowanie drzew zaprezentowano na podstawie retrospektywnej analizy ich wzrostu i przyrostu. Uzyskane wyniki kształtowania się z wiekiem wysokości, pierśnicy i miąższości oraz przyrostów tych cech u sześciu losowo wybranych sosen zasadniczo potwier- dzają wcześniejsze badania. Cechy wymiarowe i przyrostowe były zróżnicowane ze względu na biosocjal- ną pozycję drzewa. Początkowo różnice były niewielkie i pogłębiały się z wiekiem. Kulminacje przyrostu wysokości i przyrostu pierśnicy nastąpiły we wczesnym okresie życia drzew. Krzywe wzrostu i przyrostu poszczególnych sosen krzyżowały się wielokrotnie zasadniczo do 70 roku ich życia. Największe różnice były w miąższości i jej przyroście. Kulminacja bieżącego przyrostu miąższości nastąpiła jedynie u drzewa reprezentującego drzewostan opanowany.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/3_2_2016.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.2.9

For citation:

MLA Kaźmierczak, Katarzyna, et al. "Biosocial differentiation of growth and increment of 85-year-old pines." Acta Sci.Pol. Silv. 15.2 (2016): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.2.9
APA Kaźmierczak K., Korzeniewicz R., Borzyszkowski W. (2016). Biosocial differentiation of growth and increment of 85-year-old pines. Acta Sci.Pol. Silv. 15 (2), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.2.9
ISO 690 KAŪMIERCZAK, Katarzyna, KORZENIEWICZ, Robert, BORZYSZKOWSKI, Wojciech. Biosocial differentiation of growth and increment of 85-year-old pines. Acta Sci.Pol. Silv., 2016, 15.2: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.2.9
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume15/issue2/abstract-3.html