Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Polska Bibliografia Naukowa

AGRO

Arianta

Index Copernicus Journal Master List

CAB Abstracts

Ebsco

Google Scholar

Creaive Commons

Zeszyt 16 (1) 2017

Styczeń - Marzec 2017
Cover (Inner front) Zeszyt 16 (1) 2017 - Strony redakcyjne - przód
Contents Zeszyt 16 (1) 2017 - Spis treści
Cover (Inner back) Zeszyt 16 (1) 2017 - Strony redakcyjne - tył

Spis treści:

Zeszyt 16 (1) 2017, str. 5-16 , http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2017.1.1
Marek Wajdzik, Katarzyna Szyjka, Jacek Skubis, Paweł Nasiadka
Zarządzanie populacjami zwierzyny grubej na terenie Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Niepołomicka”
 
Zeszyt 16 (1) 2017, str. 17-28 , http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2017.1.2
Bartosz Czernik, Tomasz Maliński, Dorota Wrońska-Pilarek, Sebastian Rymszewicz
Zmiany w dendroflorze Ogrodu Dendrologicznego w Lipnie (województwo opolskie)
 
Zeszyt 16 (1) 2017, str. 29-37 , http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2017.1.3
Anna Kożuch, Dorota Rutana, Krzysztof Adamowicz, Izabela Dymitryszyn
Koszty alternatywne ochrony przyrody w Nadleśnictwie Dukla
 
Zeszyt 16 (1) 2017, str. 39-46 , http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2017.1.4
Katarzyna Kaźmierczak
Biosocjalne zróżnicowanie względnej i bezwzględnej długości koron dębów w 56-letnim drzewostanie
 
Zeszyt 16 (1) 2017, str. 47-52 , http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2017.1.5
Robert Kamieniarz, Marek Panek
Zmiany w rozmieszczeniu jenota (Nyctereutes procyonoides) w Polsce w latach 1992–2015
 
Zeszyt 16 (1) 2017, str. 53-58 , http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2017.1.6
Ludwik Żołnierz, Bronisław Wojtuń
Weryfikacja założeń retrospektywnych badań przemian wysokogórskich zbiorowisk roślinnych Karkonoszy na przykładzie borówczysk bażynowych Empetro-Vaccinietum Br.-Bl. 1926
 
Zeszyt 16 (1) 2017, str. 59-69 , http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2017.1.7
Roman Jaszczak, Krzysztof Adamowicz, Cezary Beker, Piotr Gołojuch, Grzegorz Rączka, Damian Sugiero, Sandra Wajchman-Świtalska, Mieczysław Turski
Struktura wiekowa, gatunkowa i siedliskowa lasów Nadleśnictwa Doświadczalnego Zielonka w latach 1963–2014
 

7 matches found

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie POL-index xml

Metadane zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).