Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 16 (1) 2017

Styczeń - Marzec 2017
Cover (Inner front) Zeszyt 16 (1) 2017 - Strony tytułowe
Contents Zeszyt 16 (1) 2017 - Spis treści
Cover (Inner back) Zeszyt 16 (1) 2017 - Strony końcowe

Zawartość

Zarządzanie populacjami zwierzyny grubej na terenie Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Niepołomicka”
Marek Wajdzik, Katarzyna Szyjka, Jacek Skubis, Paweł Nasiadka
Acta Sci.Pol. Silv. 2017; 16(1); 5-16; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.1.1
abstrakt nr 1 abstraktpdf 1_1_2017 full text in polish
Zmiany w dendroflorze Ogrodu Dendrologicznego w Lipnie (województwo opolskie)
Bartosz Czernik, Tomasz Maliński, Dorota Wrońska-Pilarek, Sebastian Rymszewicz
Acta Sci.Pol. Silv. 2017; 16(1); 17-28; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.1.2
abstrakt nr 2 abstraktpdf 2_1_2017 full text in polish
Koszty alternatywne ochrony przyrody w Nadleśnictwie Dukla
Anna Kożuch, Dorota Rutana, Krzysztof Adamowicz, Izabela Dymitryszyn
Acta Sci.Pol. Silv. 2017; 16(1); 29-37; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.1.3
abstrakt nr 3 abstraktpdf 3_1_2017 full text in polish
Biosocjalne zróżnicowanie względnej i bezwzględnej długości koron dębów w 56-letnim drzewostanie
Katarzyna Kaźmierczak
Acta Sci.Pol. Silv. 2017; 16(1); 39-46; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.1.4
abstrakt nr 4 abstraktpdf 4_1_2017 full text in polish
Zmiany w rozmieszczeniu jenota (Nyctereutes procyonoides) w Polsce w latach 1992–2015
Robert Kamieniarz, Marek Panek
Acta Sci.Pol. Silv. 2017; 16(1); 47-52; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.1.5
abstrakt nr 5 abstraktpdf 5_1_2017 full text
Weryfikacja założeń retrospektywnych badań przemian wysokogórskich zbiorowisk roślinnych Karkonoszy na przykładzie borówczysk bażynowych Empetro-Vaccinietum Br.-Bl. 1926
Ludwik Żołnierz, Bronisław Wojtuń
Acta Sci.Pol. Silv. 2017; 16(1); 53-58; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.1.6
abstrakt nr 6 abstraktpdf 6_1_2017 full text in polish
Struktura wiekowa, gatunkowa i siedliskowa lasów Nadleśnictwa Doświadczalnego Zielonka w latach 1963–2014
Roman Jaszczak, Krzysztof Adamowicz, Cezary Beker, Piotr Gołojuch, Grzegorz Rączka, Damian Sugiero, Sandra Wajchman-Świtalska, Mieczysław Turski
Acta Sci.Pol. Silv. 2017; 16(1); 59-69; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.1.7
abstrakt nr 7 abstraktpdf 7_1_2017 full text in polish

Znaleziono 7 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml