Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 7 (4) 2008

Październik - Grudzień 2008

Zawartość

Wpływ pH utworów podłoża na wzrost rokitnika (Hippophaë rhamnoides L.) na zwałowisku zewnętrznym Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów
Leszek Bolibok, Michał Kowalczyk, Henryk Szeligowski
Acta Sci.Pol. Silv. 2008; 7(4); 5-12
abstrakt nr 1 abstraktpdf 1_4_2008 full text
Dąb szypułkowy (Quercus robur L.) rosnący w warunkach rębni zupełnej, częściowej i gniazdowej po cięciach uprzątających starodrzew grabowo-dębowy
Roman Jaszczak, Konrad Magnuski, Lechosław Małys
Acta Sci.Pol. Silv. 2008; 7(4); 13-20
abstrakt nr 2 abstraktpdf 2_4_2008 full text
Siedliska lasów czereśniowych pogórza Bieszczadów
Jarosław Lasota, Piotr Pacanowski
Acta Sci.Pol. Silv. 2008; 7(4); 21-34
abstrakt nr 3 abstraktpdf 3_4_2008 full text
Zawartość metali ciężkich w drewnie buków (Fagus sylvatica L.) zdrowych i zamierających
Danuta Nicewicz, Andrzej Szczepkowski
Acta Sci.Pol. Silv. 2008; 7(4); 35-44
abstrakt nr 4 abstraktpdf 4_4_2008 full text
Przyczyny uszkodzeń łańcuchowych pilarek spalinowych
Zenon Pilarek, Paweł Mielnicki
Acta Sci.Pol. Silv. 2008; 7(4); 45-54
abstrakt nr 5 abstraktpdf 5_4_2008 full text
Zawartość metali ciężkich w drewnie dębów (Quercus robur L., Q. petraea (Matt.) Liebl.) zdrowych i zamierających
Andrzej Szczepkowski, Danuta Nicewicz
Acta Sci.Pol. Silv. 2008; 7(4); 55-65
abstrakt nr 6 abstraktpdf 6_4_2008 full text
Występowanie huby sosny [Phellinus pini (Brot.) Bondarstser et Singer] w wybranych drzewostanach sosnowych Nadleśnictwa Narol
Wojciech Szewczyk
Acta Sci.Pol. Silv. 2008; 7(4); 67-71
abstrakt nr 7 abstraktpdf 7_4_2008 full text
Występowanie owocników huby sosny [Phellinus pini (Brot.) Bondarstser et Singer] w wybranych drzewostanach sosnowych północnej Polski
Wojciech Szewczyk
Acta Sci.Pol. Silv. 2008; 7(4); 73-77
abstrakt nr 8 abstraktpdf 8_4_2008 full text
Rośliny naczyniowe użytku ekologicznego „Strzeszyn” w Poznaniu
Dorota Wrońska-Pilarek
Acta Sci.Pol. Silv. 2008; 7(4); 79-91
abstrakt nr 9 abstraktpdf 9_4_2008 full text

Znaleziono 9 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml