Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 15 (3) 2016 strony: 189-195

Marek Wajdzik1, Katarzyna Szyjka1, Paweł Nasiadka2, Jacek Skubis3, Bartłomiej Rysak1

1Instytut Ekologii i Hodowli Lasu, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
2
Samodzielny Zakład Zoologii Leśnej i Łowiectwa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
3
Katedra Łowiectwa i Ochrony Lasu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Złotomedalowe parostki sarny pozyskane w Polsce w latach 1874–2005

słowa kluczowe: sarna, Capreolus capreolus, poroże, wycena trofeum
streszczenie:

Celem pracy było określenie jakości osobniczej samców saren pozyskanych na terenie naszego kraju w latach 1876–2005 oraz sprawdzenie wpływu na wycenę ostateczną wysokości parostków, ich masy i objętości. Do badań wykorzystano dane dotyczące parostków saren zestawione w Katalogu trofeów łowieckich 2005 (Dziedzic, 2005). Łącznie w rejestrze znalazły się 1152 trofea złotomedalowych rogaczy, które mieściły się w przedziale 130–226,68 pkt CIC. Jakość osobnicza sarny w Polsce jest bardzo wysoka, a liczba złotomedalowych parostków kozłów wzrastała systematycznie do 2005 roku. Tylko w ostatnim pięcioleciu badanego okresu, tj. w latach 1999–2005, liczba złotomedalowych trofeów wyniosła 47. Największy wpływ na sumaryczną liczbę punktów w wycenie medalowej parostków miały masa oraz objętość, które średnio stanowiły odpowiednio: 34,7% i 47,3% ich całkowitej sumy punktów.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/8_3_2016.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.3.22

For citation:

MLA Wajdzik, Marek, et al. "Złotomedalowe parostki sarny pozyskane w Polsce w latach 1874–2005 [GOLD MEDAL ANTLERS OF ROE DEER HUNTED IN POLAND IN 1874–2005]." Acta Sci.Pol. Silv. 15.3 (2016): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.3.22
APA Wajdzik M., Szyjka K., Nasiadka P., Skubis J., Rysak B. (2016). Złotomedalowe parostki sarny pozyskane w Polsce w latach 1874–2005 [GOLD MEDAL ANTLERS OF ROE DEER HUNTED IN POLAND IN 1874–2005]. Acta Sci.Pol. Silv. 15 (3), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.3.22
ISO 690 WAJDZIK, Marek, et al. Złotomedalowe parostki sarny pozyskane w Polsce w latach 1874–2005 [GOLD MEDAL ANTLERS OF ROE DEER HUNTED IN POLAND IN 1874–2005]. Acta Sci.Pol. Silv., 2016, 15.3: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.3.22
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume15/issue3/abstract-8.html