Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 10 (1) 2011

Styczeń - Marzec 2011

Zawartość

Występowanie gatunków rodzaju Armillaria w wybranych drzewostanach nadleśnictwa doświadczalnego Siemianice
Wojciech Szewczyk, Piotr Łakomy
Acta Sci.Pol. Silv. 2011; 10(1); 5-10
abstrakt nr 1 abstraktpdf 1_1_2011 full text
Właściwości odpadów z obróbki skrawaniem drewna dębu modyfikowanego termicznie
Stanisław Dolny, Wojciech Grocki, Tomasz Rogoziński
Acta Sci.Pol. Silv. 2011; 10(1); 11-18
abstrakt nr 2 abstraktpdf 2_1_2011 full text
Słoma gorczycy białej (Sinapis alba) jako alternatywny surowiec w produkcji płyt wiórowych zaklejonych żywicą UF
Dorota Dukarska, Janina Łęcka, Katarzyna Szafoni
Acta Sci.Pol. Silv. 2011; 10(1); 19-28
abstrakt nr 3 abstraktpdf 3_1_2011 full text
Analiza spektrofotometryczna FT-NIR papieru z masy celulozowej siarczanowej bielonej liścistej z dodatkiem skrobi i kleju żywicznego poddanego biodegradacji mykologicznej
Izabela Modzelewska, Anna Sandak, Jakub Sandak, Anna Jaszczur
Acta Sci.Pol. Silv. 2011; 10(1); 29-36
abstrakt nr 4 abstraktpdf 4_1_2011 full text
Skład chemiczny wybranych gatunków drewna egzotycznego pochodzących z obszaru Afryki
Agata Pawlicka, Bogusława Waliszewska
Acta Sci.Pol. Silv. 2011; 10(1); 37-41
abstrakt nr 5 abstraktpdf 5_1_2011 full text

Znaleziono 5 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml