Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Polska Bibliografia Naukowa

AGRO

Arianta

Index Copernicus Journal Master List

CAB Abstracts

Ebsco

Google Scholar

Creaive Commons

Zeszyt 10 (1) 2011

Styczeń - Marzec 2011

Spis treści:

Zeszyt 10 (1) 2011, str. 5-10
Wojciech Szewczyk, Piotr Łakomy
Występowanie gatunków rodzaju Armillaria w wybranych drzewostanach nadleśnictwa doświadczalnego Siemianice
 
Zeszyt 10 (1) 2011, str. 11-18
Stanisław Dolny, Wojciech Grocki, Tomasz Rogoziński
Właściwości odpadów z obróbki skrawaniem drewna dębu modyfikowanego termicznie
 
Zeszyt 10 (1) 2011, str. 19-28
Dorota Dukarska, Janina Łęcka, Katarzyna Szafoni
Słoma gorczycy białej (Sinapis alba) jako alternatywny surowiec w produkcji płyt wiórowych zaklejonych żywicą UF
 
Zeszyt 10 (1) 2011, str. 29-36
Izabela Modzelewska, Anna Sandak, Jakub Sandak, Anna Jaszczur
Analiza spektrofotometryczna FT-NIR papieru z masy celulozowej siarczanowej bielonej liścistej z dodatkiem skrobi i kleju żywicznego poddanego biodegradacji mykologicznej
 
Zeszyt 10 (1) 2011, str. 37-41
Agata Pawlicka, Bogusława Waliszewska
Skład chemiczny wybranych gatunków drewna egzotycznego pochodzących z obszaru Afryki
 

5 matches found

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie POL-index xml

Metadane zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).