Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Wolumin 11, rok 2012

Zeszyt 11 (1) 2012

Styczeń - Marzec 2012
Cover (Inner front) Zeszyt 11 (1) 2012 - Strony tytułowe
Contents Zeszyt 11 (1) 2012 - Spis treści

Zawartość

Roztocze z podrodziny Arctoseiinae (Acari, Mesostigmata) w kolekcji Museum für Naturkunde w Berlinie
Dariusz J. Gwiazdowicz, Jason A. Dunlop
Acta Sci.Pol. Silv. 2012; 11(1); 5-16
abstrakt nr 1 abstraktpdf 1_1_2012 full text
Analiza procesu pozyskiwania drewna metodą dłużycową w wariancie technologicznym z pomiarem długości i średnicy dłużyc przez operatora pilarki
Włodzimierz Stempski
Acta Sci.Pol. Silv. 2012; 11(1); 15-26
abstrakt nr 2 abstraktpdf 2_1_2012 full text
Rośliny naczyniowe projektowanego rezerwatu „Gorajskie Parzyska” (Nadleśnictwo Krucz, RDLP Piła)
Adam Szukała
Acta Sci.Pol. Silv. 2012; 11(1); 27-41
abstrakt nr 3 abstraktpdf 3_1_2012 full text
Status ochronny lasów na małych powierzchniach – źródło problemów z kornikami?
Paulius Zolubas, Remigijus Dagilius
Acta Sci.Pol. Silv. 2012; 11(1); 43-47
abstrakt nr 4 abstraktpdf 4_1_2012 full text

Znaleziono 4 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Zeszyt 11 (2) 2012

Kwiecień - Czerwiec 2012Cover (Inner front) Zeszyt 11 (2) 2012 - Strony tytułowe
Contents Zeszyt 11 (2) 2012 - Spis treści

Zawartość

Analiza efektywnego czasu ścinki drzew z użyciem pilarki spalinowej na podstawie wybranych klasycznych i pozycyjnych parametrów opisowych
Katarzyna Glazar, Jan Bocianowski
Acta Sci.Pol. Silv. 2012; 11(2); 5-13
abstrakt nr 1 abstraktpdf 1_2_2012 full text
Uszkodzenia wierzchniej warstwy gleby przy pozyskiwaniu drewna z użyciem urządzeń agregowanych z ciągnikami rolniczymi
Dariusz Kulak, Janusz M. Sowa, Arkadiusz Stańczykiewicz, Grzegorz Szewczyk
Acta Sci.Pol. Silv. 2012; 11(2); 15-25
abstrakt nr 2 abstraktpdf 2_2_2012 full text
Opory robocze wybranych maszyn do przygotowania grzędy siewnej
Krzysztof Słowiński
Acta Sci.Pol. Silv. 2012; 11(2); 27-36
abstrakt nr 3 abstraktpdf 3_2_2012 full text
Wpływ pozyskania drewna z użyciem urządzeń agregowanych z ciągnikami rolniczymi na poziom uszkodzeń drzew i odnowienia w trzebieżach drzewostanów sosnowych
Arkadiusz Stańczykiewicz, Janusz M. Sowa, Dariusz Kulak, Krzysztof Leszczyński, Grzegorz Szewczyk
Acta Sci.Pol. Silv. 2012; 11(2); 37-51
abstrakt nr 4 abstraktpdf 4_2_2012 full text
Wieloczynnikowa analiza czasochłonności manipulacji i wyrzynki drewna stosowego
Grzegorz Szewczyk, Janusz M. Sowa, Dariusz Kulak, Arkadiusz Stańczykiewicz
Acta Sci.Pol. Silv. 2012; 11(2); 53-62
abstrakt nr 5 abstraktpdf 5_2_2012 full text

Znaleziono 5 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Zeszyt 11 (3) 2012

Lipiec - Wrzesień 2012

Zawartość

Badania wpływu sezonowości prac leśnych na zapotrzebowanie na pracowników zakładów usług leśnych (ZUL)
Urszula Błuszkowska, Tomasz Nurek
Acta Sci.Pol. Silv. 2012; 11(3); 5-15
abstrakt nr 1 abstraktpdf 1_3_2012 full text
Dynamika występowania zabitek na pniu w drzewostanach górskich o różnym wskaźniku zadrzewienia i spadku terenu
Krzysztof Michalec, Radosław Wąsik
Acta Sci.Pol. Silv. 2012; 11(3); 17-28
abstrakt nr 2 abstraktpdf 2_3_2012 full text
Wybrane elementy obciążenia pracą operatora specjalistycznych maszyn stosowanych w pozyskiwaniu drewna. Ergonomiczny punkt widzenia
Wiesława Ł. Nowacka
Acta Sci.Pol. Silv. 2012; 11(3); 29-36
abstrakt nr 3 abstraktpdf 3_3_2012 full text
Efektywność kłodowania sosnowego drewna dłużycowego
Bolesław Porter
Acta Sci.Pol. Silv. 2012; 11(3); 37-43
abstrakt nr 4 abstraktpdf 4_3_2012 full text
Grzyby występujące na pniakach w wybranych wydzieleniach Nadleśnictwa Doświadczalnego Zielonka
Wojciech Szewczyk, Dawid Kontny, Marlena Baranowska-Wasilewska, Marta Molińska-Glura, Jolanta Behnke-Borowczyk
Acta Sci.Pol. Silv. 2012; 11(3); 45-53
abstrakt nr 5 abstraktpdf 5_3_2012 full text
Model opisujący wydajność zrywki forwarderem w trzebieżach drzewostanów sosnowych
Mikołaj Walczak, Józef Grodecki
Acta Sci.Pol. Silv. 2012; 11(3); 55-63
abstrakt nr 6 abstraktpdf 6_3_2012 full text
Analiza porównawcza wartości energetycznej drewna jodły olbrzymiej (Abies grandis Lindl.) pochodzącego z różnych drzewostanów Polski południowej
Radosław Wąsik, Krzysztof Michalec
Acta Sci.Pol. Silv. 2012; 11(3); 65-76
abstrakt nr 7 abstraktpdf 7_3_2012 full text

Znaleziono 7 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Zeszyt 11 (4) 2012

Październik - Grudzień 2012Cover (Inner front) Zeszyt 11 (4) 2012 - Strony tytułowe
Contents Zeszyt 11 (4) 2012 - Spis treści
Reviewers Recenzenci - 2012

Zawartość

Wpływ ekstremalnych zjawisk meteorologicznych na dynamikę odłowu kornika drukarza (Ips typographus L.) do pułapek feromonowych w różnych warunkach środowiskowych górskich drzewostanów świerkowych
Jarosław Bielan, Dorota Haliniak
Acta Sci.Pol. Silv. 2012; 11(4); 5-17
abstrakt nr 1 abstraktpdf 1_4_2012 full text
Modelowanie matematyczne procesu wzrostu sosny zwyczajnej (Pinus silvestris)
Paweł Artur Kluza, Bogdan Choczewski
Acta Sci.Pol. Silv. 2012; 11(4); 19-26
abstrakt nr 2 abstraktpdf 2_4_2012 full text
Efektywność produkcji zrębków energetycznych z biomasy leśnej
Tadeusz Moskalik, Magda Borkowska, Jarosław Sadowski, Dariusz Zastocki
Acta Sci.Pol. Silv. 2012; 11(4); 27-36
abstrakt nr 3 abstraktpdf 3_4_2012 full text
Podstawowe parametry procesów pozyskiwania drewna w górach bukowych w Nadleśnictwie Komańcza
Jarosław Sadowski, Tadeusz Moskalik, Dariusz Zastocki
Acta Sci.Pol. Silv. 2012; 11(4); 37-44
abstrakt nr 4 abstraktpdf 4_4_2012 full text
Postęp techniczny i technologiczny w szkółkarstwie polskim
Józef Walczyk, Paweł Tylek
Acta Sci.Pol. Silv. 2012; 11(4); 45-55
abstrakt nr 5 abstraktpdf 5_4_2012 full text
Wybrane aspekty energetycznego wykorzystania biomasy wierzbowej
Dariusz Zastocki, Tadeusz Moskalik, Jarosław Sadowski, Wojciech Fortuna
Acta Sci.Pol. Silv. 2012; 11(4); 57-66
abstrakt nr 6 abstraktpdf 6_4_2012 full text
Struktura i rozmieszczenie w poszczególnych Regionalnych Dyrekcjach Lasów Państwowych harwesterów i forwarderów w Polsce na początku drugiej dekady XXI wieku
Roland Żabierek, Roman Wojtkowiak
Acta Sci.Pol. Silv. 2012; 11(4); 69-77
abstrakt nr 7 abstraktpdf 7_4_2012 full text
Koszty operacyjne forwardera Timberjack 1010 w wybranej jednostce Lasów Państwowych
Roland Żabierek, Roman Wojtkowiak, Józef Wojciechowski
Acta Sci.Pol. Silv. 2012; 11(4); 79-86
abstrakt nr 8 abstraktpdf 8_4_2012 full text

Znaleziono 8 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml