Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 15 (3) 2016 strony: 169-174

Radosław Gostołek, Krzysztof Adamowicz

Katedra Ekonomiki Leśnictwa, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wpływ siedliskowego typu lasu na miąższościowy współczynnik nasilenia trzebieży

słowa kluczowe: natężenie trzebieży, gospodarka leśna, ekonomika leśnictwa
streszczenie:

W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu warunków środowiskowych wyrażonych typem siedliskowym lasu na miąższościowe nasilenie wykonywania trzebieży. Porównano miąższość surowca drzewnego pozyskanego na różnych siedliskach podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych (trzebież wczesna pozytywna – TWP i trzebież późna pozytywna – TPP). Na podstawie wykonanych badań stwierdzono, że nasilenie trzebieży na siedliskach borowych było większe niż na siedliskach lasowych. Zauważono również wpływ siedlisk leśnych na natężenie trzebieży wykonywanych w obrębie danej grupy siedliskowej (siedliska lasowe i borowe). Na siedliskach borowych największą miąższość surowca drzewnego pozyskano na siedlisku boru mieszanego świeżego (BMś – 27,05 m3/ha), a najmniejszą na siedlisku boru świeżego (Bśw – 23,66 m3/ha). Na siedliskach lasowych najwyższą miąższość pozyskanego surowca uzyskano na siedlisku lasu mieszanego wilgotnego (LMw – 20,07 m3/ha), a najniższe – na siedlisku lasu świeżego (Lśw – 9,65 m3/ha). Największe miąższościowe natężenie trzebieży na siedliskach lasowych było mniejsze niż najmniejsze natężenie trzebieży na siedliskach borowych. Analizując rodzaj przeprowadzonych zabiegów, stwierdzono, że większe miąższościowe natężenie trzebieży występuje w TPP. Tylko na siedlisku BMw pozyskano większą miąższość surowca drzewnego w TWP w porównaniu z TPP.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/5_3_2016.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.3.19

For citation:

MLA Gostołek, Radosław, and Krzysztof Adamowicz. "Wpływ siedliskowego typu lasu na miąższościowy współczynnik nasilenia trzebieży [THE EFFECT OF FOREST SITE TYPE ON THINNING TYPE RATIO]." Acta Sci.Pol. Silv. 15.3 (2016): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.3.19
APA Gostołek R., Adamowicz K. (2016). Wpływ siedliskowego typu lasu na miąższościowy współczynnik nasilenia trzebieży [THE EFFECT OF FOREST SITE TYPE ON THINNING TYPE RATIO]. Acta Sci.Pol. Silv. 15 (3), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.3.19
ISO 690 GOSTOłEK, Radosław, ADAMOWICZ, Krzysztof. Wpływ siedliskowego typu lasu na miąższościowy współczynnik nasilenia trzebieży [THE EFFECT OF FOREST SITE TYPE ON THINNING TYPE RATIO]. Acta Sci.Pol. Silv., 2016, 15.3: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.3.19
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume15/issue3/abstract-5.html