Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

ACTA Scientiarum Polonorum Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria (Polish Journal of Forestry) jest to czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze.

Oryginalne prace naukowe publikowane w Acta Scientiarum Polonorum Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria (Polish Journal of Forestry) dotyczą wiedzy z leśnictwa i drzewnictwa: od hodowli, ochrony, urządzania i użytkowania lasu, przez gospodarkę łowiecką, zagadnienia inżynieryjno-techniczne i ekonomiczno-organizacyjne do problematyki surowcowej oraz chemicznej i mechanicznej technologii drewna.

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej (ISSN 1644-0772) oraz elektronicznej (ISSN 2450-7997) będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).

Czasopismo działa na zasadzie licencji „open-access” i oferuje darmowy dostęp do pełnego tekstu wszystkich publikacji po przez swoją stronę internetową. Wszystkie artykułu są udostępnianie na zasadach licencji Creative Commons CC BY-NC (Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne) .

Obecnie publikowane są cztery zeszyty rocznie.

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 lipca 2019 roku za opublikowanie pracy naukowej w czasopiśmie „Acta Scientiarum Polonorum Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria” (Polish Journal of Forestry) przysługuje 20 punktów.

Wydawcą serii Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria jest

Wydział Leśny i Technologii Drewna
Universytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 71C
60-625 Poznań phone. +48 61 848 7776
e-mail: forestry.acta@gmail.com
http://www.forestry.actapol.net