Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Wolumin 7, rok 2008

Zeszyt 7 (1) 2008

Styczeń - Marzec 2008

Zawartość

Ograniczenia w stosowaniu funkcji Ripleya do badania struktury przestrzennej drzewostanów rozmieszczenia niejednorodne
Leszek Bolibok
Acta Sci.Pol. Silv. 2008; 7(1); 5-18
abstrakt nr 1 abstraktpdf 1_1_2008 full text
Grzyby występujące na zaatakowanych przez owady żołędziach Quercus robur L.
Robert Jankowiak
Acta Sci.Pol. Silv. 2008; 7(1); 19-29
abstrakt nr 2 abstraktpdf 2_1_2008 full text
Procentowy udział bielu i twardzieli w strzałach modrzewi europejskich (Larix decidua Mill.) II i III klasy wieku wyrosłych w zróżnicowanych warunkach siedliskowych, reprezentujących drzewostan główny według Krafta
Marcin Nawrot, Witold Pazdrowski, Marek Szymański
Acta Sci.Pol. Silv. 2008; 7(1); 31-38
abstrakt nr 3 abstraktpdf 3_1_2008 full text
Zasoby, produkcyjność i produktywność lasów w zarządzie Lasów Państwowych w Polsce w latach 1991-2005
Małgorzata Polna
Acta Sci.Pol. Silv. 2008; 7(1); 39-51
abstrakt nr 4 abstraktpdf 4_1_2008 full text
Efektywność i parametry techniczne rozdrabniania pozostałości zrębowych maszyną Meri Crusher MJS-2,0 DT
Henryk Różański, Krzysztof Jabłoński
Acta Sci.Pol. Silv. 2008; 7(1); 53-58
abstrakt nr 5 abstraktpdf 5_1_2008 full text
Owady kambio- i ksylofagiczne zasiedlające odcięte wierzchołki i gałęzie sosnowe pozostające po trzebieżach i cięciach rębnych
Jerzy R. Starzyk, Katarzyna Bilecka, Marek Purgal, Krzysztof Rotman
Acta Sci.Pol. Silv. 2008; 7(1); 59-74
abstrakt nr 6 abstraktpdf 6_1_2008 full text
Badania nad biologią, ekologią i znaczeniem gospodarczym Ips amitinus (Eichh.) (Col., Scolytidae) w lasach doświadczalnych w Krynicy (Beskid Sądecki, południowa Polska)
Maciej Witrylak
Acta Sci.Pol. Silv. 2008; 7(1); 75-92
abstrakt nr 7 abstraktpdf 7_1_2008 full text
Rośliny naczyniowe „Uroczyska Wielkie Łunawy” na Ziemi Chełmińskiej
Dorota Wrońska-Pilarek, Andrzej M. Jagodziński, Sławomir Olejniczak
Acta Sci.Pol. Silv. 2008; 7(1); 93-114
abstrakt nr 8 abstraktpdf 8_1_2008 full text
Właściwości płyt wiórowych zaklejanych żywicą PF modyfikowaną estrami alkoholi diwodorotlenowych
Radosław Mirski, Dorota Dziurka, Janina Łęcka
Acta Sci.Pol. Silv. 2008; 7(1); 115-121
abstrakt nr 9 abstraktpdf 9_1_2008 full text

Znaleziono 9 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Zeszyt 7 (2) 2008

Kwiecień - Czerwiec 2008

Zawartość

Wzrost i stan mikoryz siewek sosny w odnowieniu naturalnym chronionym chemicznie przed wiosenną osutką
Marta Aleksandrowicz-Trzcińska
Acta Sci.Pol. Silv. 2008; 7(2); 5-16
abstrakt nr 1 abstraktpdf 1_2_2008 full text
Porównanie jakości jelenia szlachetnego (Cervus elaphus L.) z łowisk Polski północno-wschodniej
Paweł Janiszewski, Andrzej Gugołek, Vladimir Hanzal
Acta Sci.Pol. Silv. 2008; 7(2); 17-27
abstrakt nr 2 abstraktpdf 2_2_2008 full text
Zastosowanie wyników oceny funkcji ekosystemu leśnego do oszacowania wpływu realizacji projektu inwestycyjnego na ekosystemy leśne na przykładzie rezerwatu przyrody Klánovický les – Cyrilov
Jiří Schneider, Petr Kupec, Alice Melicharová, Katarína Domokošová, Ilja Vyskot
Acta Sci.Pol. Silv. 2008; 7(2); 29-38
abstrakt nr 3 abstraktpdf 3_2_2008 full text
Deformacja systemu korzeniowego sosny zwyczajnej w uprawach a zagrożenie przez patogeny korzeni
Wojciech Szewczyk, Szymon Lechtański
Acta Sci.Pol. Silv. 2008; 7(2); 39-43
abstrakt nr 4 abstraktpdf 4_2_2008 full text
Zmienność osiowa i promieniowa udziału bielu i twardzieli w pniach dębu szypułkowego (Quercus robur L.) w zależności od siedliska, klasy wieku i pozycji biosocjalnej
Marek Szymański, Witold Pazdrowski, Katarzyna Kaźmierczak, Krzysztof Mańka, Marcin Nawrot
Acta Sci.Pol. Silv. 2008; 7(2); 45-58
abstrakt nr 5 abstraktpdf 5_2_2008 full text
Dendroflora Parku Cytadela w Poznaniu
Dorota Wrońska-Pilarek, Tomasz Maliński
Acta Sci.Pol. Silv. 2008; 7(2); 59-70
abstrakt nr 6 abstraktpdf 6_2_2008 full text

Znaleziono 6 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Zeszyt 7 (3) 2008

Lipiec - Wrzesień 2008

Zawartość

Próba oceny elastyczności cenowej popytu na drewno sosnowe na pierwotnym rynku drzewnym w Nadleśnictwie Bytnica w latach 1997-2005
Krzysztof Adamowicz, Artur Dyrcz
Acta Sci.Pol. Silv. 2008; 7(3); 5-13
abstrakt nr 1 abstraktpdf 1_3_2008 full text
Jodła pospolita (Abies alba Mill.) rosnąca w warunkach rębni zupełnej oraz częściowej i gniazdowej po cięciach uprzątających starodrzew grabowo-dębowy
Roman Jaszczak, Konrad Magnuski, Lechosław Małys
Acta Sci.Pol. Silv. 2008; 7(3); 15-22
abstrakt nr 2 abstraktpdf 2_3_2008 full text
Wpływ wieku sosny matecznej Pinus sylvestris L. na wzrost i rozwój drzewostanów potomnych
Ryszard Miś, Jan Kukuła, Andrzej Węgiel
Acta Sci.Pol. Silv. 2008; 7(3); 23-35
abstrakt nr 3 abstraktpdf 3_3_2008 full text
Obciążenia fizyczne robotnika przy pozyskiwaniu drewna kłodowanego na zrębach zupełnych
Włodzimierz Stempski
Acta Sci.Pol. Silv. 2008; 7(3); 37-45
abstrakt nr 4 abstraktpdf 4_3_2008 full text
Wpływ warunków świetlnych na uszkodzenia liści krzewów podszytu przez foliofagi
Michał Żmuda, Piotr Karolewski, Marian J. Giertych, Roma Żytkowiak, Marek Bąkowski, Jacek Grzebyta, Jacek Oleksyn
Acta Sci.Pol. Silv. 2008; 7(3); 47-57
abstrakt nr 5 abstraktpdf 5_3_2008 full text

Znaleziono 5 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Zeszyt 7 (4) 2008

Październik - Grudzień 2008

Zawartość

Wpływ pH utworów podłoża na wzrost rokitnika (Hippophaë rhamnoides L.) na zwałowisku zewnętrznym Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów
Leszek Bolibok, Michał Kowalczyk, Henryk Szeligowski
Acta Sci.Pol. Silv. 2008; 7(4); 5-12
abstrakt nr 1 abstraktpdf 1_4_2008 full text
Dąb szypułkowy (Quercus robur L.) rosnący w warunkach rębni zupełnej, częściowej i gniazdowej po cięciach uprzątających starodrzew grabowo-dębowy
Roman Jaszczak, Konrad Magnuski, Lechosław Małys
Acta Sci.Pol. Silv. 2008; 7(4); 13-20
abstrakt nr 2 abstraktpdf 2_4_2008 full text
Siedliska lasów czereśniowych pogórza Bieszczadów
Jarosław Lasota, Piotr Pacanowski
Acta Sci.Pol. Silv. 2008; 7(4); 21-34
abstrakt nr 3 abstraktpdf 3_4_2008 full text
Zawartość metali ciężkich w drewnie buków (Fagus sylvatica L.) zdrowych i zamierających
Danuta Nicewicz, Andrzej Szczepkowski
Acta Sci.Pol. Silv. 2008; 7(4); 35-44
abstrakt nr 4 abstraktpdf 4_4_2008 full text
Przyczyny uszkodzeń łańcuchowych pilarek spalinowych
Zenon Pilarek, Paweł Mielnicki
Acta Sci.Pol. Silv. 2008; 7(4); 45-54
abstrakt nr 5 abstraktpdf 5_4_2008 full text
Zawartość metali ciężkich w drewnie dębów (Quercus robur L., Q. petraea (Matt.) Liebl.) zdrowych i zamierających
Andrzej Szczepkowski, Danuta Nicewicz
Acta Sci.Pol. Silv. 2008; 7(4); 55-65
abstrakt nr 6 abstraktpdf 6_4_2008 full text
Występowanie huby sosny [Phellinus pini (Brot.) Bondarstser et Singer] w wybranych drzewostanach sosnowych Nadleśnictwa Narol
Wojciech Szewczyk
Acta Sci.Pol. Silv. 2008; 7(4); 67-71
abstrakt nr 7 abstraktpdf 7_4_2008 full text
Występowanie owocników huby sosny [Phellinus pini (Brot.) Bondarstser et Singer] w wybranych drzewostanach sosnowych północnej Polski
Wojciech Szewczyk
Acta Sci.Pol. Silv. 2008; 7(4); 73-77
abstrakt nr 8 abstraktpdf 8_4_2008 full text
Rośliny naczyniowe użytku ekologicznego „Strzeszyn” w Poznaniu
Dorota Wrońska-Pilarek
Acta Sci.Pol. Silv. 2008; 7(4); 79-91
abstrakt nr 9 abstraktpdf 9_4_2008 full text

Znaleziono 9 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml