Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Polska Bibliografia Naukowa

AGRO

Arianta

Index Copernicus Journal Master List

CAB Abstracts

Ebsco

Google Scholar

Creaive Commons

Zeszyt 4 (2) 2005

Spis treści:

Zeszyt 4 (2) 2005, str. 05-23
Bartłomiej Bednarz
SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ PIORUNY W LASACH POŁUDNIOWEJ POLSKI A CZYNNIKI ŚRODOWISKOWE
 
Zeszyt 4 (2) 2005, str. 25-34
Roman Jaszczak
DEFOLIACJA KORON SOSNY (PINUS SYLVESTRIS L.) III I IV KLASY WIEKU I JEJ ZNACZENIE DLA INTERPRETACJI WYNIKÓW MONITORINGU LASÓW W POLSCE
 
Zeszyt 4 (2) 2005, str. 35-47
Tomasz Jelonek, Arkadiusz Tomczak, Marcin Jakubowski, Witold Pazdrowski
WŁAŚCIWOŚCI DREWNA SOSNY ZWYCZAJNEJ (PINUS SYLVESTRIS L.) WYROSŁEJ NA GLEBACH POROLNYCH I LEŚNYCH
 
Zeszyt 4 (2) 2005, str. 49-62
Ihor Kozak, Marek Ferchmin, Grzegorz Potaczała, Oksana Kozak, Zorjan Seńko, Anna Baraniuk-Otręba
PROGNOZOWANIE ZMIAN LASU MIESZANEGO W KAMPINOSKIM PARKU NARODOWYM Z ZASTOSOWANIEM MODELU FORKOME
 
Zeszyt 4 (2) 2005, str. 63-79
Stanisław Orzeł, Jarosław Socha, Marcin Forgiel, Wojciech Ochał
BIOMASA I ROCZNA PRODUKCJA DRZEWOSTANÓW MIESZANYCH PUSZCZY NIEPOŁOMICKIEJ
 
Zeszyt 4 (2) 2005, str. 81-90
Małgorzata Polna
ZRÓŻNICOWANIE NATĘŻENIA POŻARÓW LEŚNYCH W POLSCE W LATACH 1990-2003
 
Zeszyt 4 (2) 2005, str. 91-100
Wojciech Szewczyk
MONOTORING OPIEŃKOWEJ ZGNILIZNY KORZENI W MŁODYCH DRZEWOSTANACH SOSNOWYCH NADLEŚNICTWA ZIELONKA
 
Zeszyt 4 (2) 2005, str. 101-112
Wojciech Szewczyk
ZDOLNOŚĆ WYTWARZANIA RYZOMORF PRZEZ WYBRANE IZOLATY ARMILLARIA OSTOYAE (ROMAGN.) POCHODZĄCE Z TERENU NADLEŚNICTWA ZIELONKA
 
Zeszyt 4 (2) 2005, str. 113-121
Arkadiusz Tomczak, Tomasz Jelonek, Witold Pazdrowski, Maciej Duma
WYBRANE CECHY BIOMETRYCZNE STRZAŁ SOSNY ZWYCZAJNEJ (PINUS SYLVESTRIS L.) JAKO PODSTAWA OCENY MIĄŻSZOŚCI I UDZIAŁU DREWNA DOJRZAŁEGO
 
Zeszyt 4 (2) 2005, str. 123-133
Mieczysław Turski
DALSZE BADANIA NAD ZMIENNOŚCIĄ Z WIEKIEM WŁAŚCIWYCH LICZB KSZTAŁTU DĘBU ORAZ ZALEŻNOŚCIĄ POMIĘDZY NIMI A NIEKTÓRYMI CECHAMI WYMIAROWYMI DRZEW
 
Zeszyt 4 (2) 2005, str. 135-146
Agata Witczak, Agnieszka Tomza, Władysław Ciereszko, Janusz Borowicz
PORÓWNANIE ZAWARTOŚCI WYBRANYCH PESTYCYDÓW CHLOROORGANICZNYCH W KORZE SOSNY (PINUS SYLVESTRIS L.) ORAZ W GLEBIE NA TERENIE LEŚNICTWA MORACZ
 
Zeszyt 4 (2) 2005, str. 147-160
Dorota Wrońska-Pilarek, Leszek Stasik, Zenon Pilarek
ROŚLINY NACZYNIOWE UŻYTKU EKOLOGICZNEGO DARZYBÓR W POZNANIU
 
Zeszyt 4 (2) 2005, str. 161-176
Paweł Zarzyński
OCENA SKUTECZNOŚCI RÓŻNYCH METOD APLIKACJI FUNGICYDÓW SYSTEMICZNYCH DO DRZEW W CELU OGRANICZENIA ROZKŁADU ICH DREWNA PRZEZ GRZYBY PATOGENICZNE
 
Zeszyt 4 (2) 2005, str. 177-185
Agata Stachowiak-Wencek, Włodzimierz Prądzyński
EMISJA LOTNYCH ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH Z POWIERZCHNI WYROBÓW MEBLARSKICH USZLACHETNIONYCH POWŁOKAMI LAKIERNICZYMI
 

14 matches found

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie POL-index xml

Metadane zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).