Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Sposób przysyłania prac

  1. Autor przesyła do Redakcji tekst pracy  przez formularz elektroniczny, dostępny po zarejestrowaniu się w systemie, pod adresem:https://www.forestry.actapol.net/submit/login.html. W roku  2018 dopuszczalne jest przesłanie pracy w wersji elektronicznej na adres mailowy (forestry.acta@gmail.com).
  2. Wszystkie prace są wysyłane do recenzji. Po otrzymaniu recenzji Autor przesyła do Redakcji poprawiony egzemplarz pracy (wersję elektroniczną) w ciągu 30 dni.
    Brak zwrotu poprawionej pracy w ciągu 30 dni jest traktowane jako wycofanie pracy z dalszego postępowania redakcyjnego.
  3. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i poprawek, a także proponowania zmian, uzgodnionych z Autorem.
  4. Egzemplarze końcowe przesłane do korekty powinny zostać zwrócone w ciągu 48 godzin. Korekta w egzemplarzach końcowych może dotyczyć tylko drobnych błędów.