Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 15 (4) 2016

Październik - Grudzień 2016Cover (Inner front) Zeszyt 15 (4) 2016 - Strony tytułowe
Contents Zeszyt 15 (4) 2016 - Spis treści
Reviewers Recenzenci - 2016

Zawartość

Czasowa i przestrzenna analiza wewnętrznego finansowania edukacji przyrodniczo-leśnej w Lasach Państwowych
Anna Ankudo-Jankowska, Monika Starosta-Grala
Acta Sci.Pol. Silv. 2016; 15(4); 203-213; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.4.23
abstrakt nr 1 abstraktpdf 1_4_2016 full text in polish
Koszty nadleśnictwa a zadania ustawowe
Jarosław Czarnecki, Jakub Glura, Anna Ankudo-Jankowska
Acta Sci.Pol. Silv. 2016; 15(4); 215-221; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.4.24
abstrakt nr 2 abstraktpdf 2_4_2016 full text in polish
Assets of forest landscape in the Magurski National Park versus utilisation of tourist potential
Tomasz Dudek
Acta Sci.Pol. Silv. 2016; 15(4); 223-227; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.4.25
abstrakt nr 3 abstraktpdf 3_4_2016 full text in polish
Aktualny stan szaty roślinnej terenów wokół jeziora Rusałka w Poznaniu w warunkach antropopresji
Marcin K. Dyderski, Anna K. Gdula, Dorota Wrońska-Pilarek
Acta Sci.Pol. Silv. 2016; 15(4); 229-246; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.4.26
abstrakt nr 4 abstraktpdf 4_4_2016 full text in polish
Ocena wpływu sposobu przygotowania gleby na zagęszczenie nalotów sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w Nadleśnictwie Poddębice
Robert Korzeniewicz, Radosław Wojtaszczyk, Jakub Glura
Acta Sci.Pol. Silv. 2016; 15(4); 247-255; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.4.27
abstrakt nr 5 abstraktpdf 5_4_2016 full text in polish
Jętki (Ephemeroptera) wybranych siedlisk wodnych Karkonoskiego Parku Narodowego
Małgorzata Kłonowska-Olejnik, Andrzej Łabędzki, Janusz Majecki
Acta Sci.Pol. Silv. 2016; 15(4); 257-267; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.4.28
abstrakt nr 6 abstraktpdf 6_4_2016 full text in polish
Chrząszcze saproksyliczne Karkonoszy. Część I – wykaz gatunków
Andrzej Mazur, Tomasz Klejdysz, Marek Dobrowolski, Szymon Konwerski, Roman Królik, Andrzej Łabędzki, Miłosz A. Mazur, Marek Przewoźny
Acta Sci.Pol. Silv. 2016; 15(4); 269-295; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.4.29
abstrakt nr 7 abstraktpdf 7_4_2016 full text in polish
Charakterystyka florystyczna drogowego efektu brzegowego na przykładzie drogi o bardzo małym natężeniu ruchu w Puszczy Noteckiej
Paweł Mizera, Sylwester M. Grajewski, Adrian Kasztelan
Acta Sci.Pol. Silv. 2016; 15(4); 297-312; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.4.30
abstrakt nr 8 abstraktpdf 8_4_2016 full text
Gleby leśne Mierzei Gardnieńsko-Łebskiej (Słowiński Park Narodowy) na tle wybranych obszarów wydm śródlądowych Polski w kontekście naturalnego odnawiania się lasu
Paweł Rutkowski, Tomasz Wajsowicz, Irmina Maciejewska-Rutkowska, Mirosław Nowiński
Acta Sci.Pol. Silv. 2016; 15(4); 313-324; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.4.31
abstrakt nr 9 abstraktpdf 9_4_2016 full text in polish
Odnowienie naturalne w drzewostanach bukowych o złożonej postaci na przykładzie Bieszczadzkiego Parku Narodowego
Damian Sugiero, Grzegorz Rączka
Acta Sci.Pol. Silv. 2016; 15(4); 325-338; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.4.32
abstrakt nr 10 abstraktpdf 10_4_2016 full text in polish

Znaleziono 10 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml