Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Polska Bibliografia Naukowa

AGRO

Arianta

Index Copernicus Journal Master List

CAB Abstracts

Creaive Commons

Zeszyt 15 (4) 2016

Październik - Grudzień 2016
Cover (Inner front) Zeszyt 15 (4) 2016 - Strony redakcyjne - przód
Contents Zeszyt 15 (4) 2016 - Spis treści
Reviewers Recenzenci - 2016

Spis treści:

Zeszyt 15 (4) 2016 str. 203-213
Anna Ankudo-Jankowska, Monika Starosta-Grala
Czasowa i przestrzenna analiza wewnętrznego finansowania edukacji przyrodniczo-leśnej w Lasach Państwowych
 
Zeszyt 15 (4) 2016 str. 215-221
Jarosław Czarnecki, Jakub Glura, Anna Ankudo-Jankowska
Koszty nadleśnictwa a zadania ustawowe
 
Zeszyt 15 (4) 2016 str. 223-227
Tomasz Dudek
Assets of forest landscape in the Magurski National Park versus utilisation of tourist potential
 
Zeszyt 15 (4) 2016 str. 229-246
Marcin K. Dyderski, Anna K. Gdula, Dorota Wrońska-Pilarek
Aktualny stan szaty roślinnej terenów wokół jeziora Rusałka w Poznaniu w warunkach antropopresji
 
Zeszyt 15 (4) 2016 str. 247-255
Robert Korzeniewicz, Radosław Wojtaszczyk, Jakub Glura
Ocena wpływu sposobu przygotowania gleby na zagęszczenie nalotów sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w Nadleśnictwie Poddębice
 
Zeszyt 15 (4) 2016 str. 257-267
Małgorzata Kłonowska-Olejnik, Andrzej Łabędzki, Janusz Majecki
Jętki (Ephemeroptera) wybranych siedlisk wodnych Karkonoskiego Parku Narodowego
 
Zeszyt 15 (4) 2016 str. 269-295
Andrzej Mazur, Tomasz Klejdysz, Marek Dobrowolski, Szymon Konwerski, Roman Królik, Andrzej Łabędzki, Miłosz A. Mazur, Marek Przewoźny
Chrząszcze saproksyliczne Karkonoszy. Część I – wykaz gatunków
 
Zeszyt 15 (4) 2016 str. 297-312
Paweł Mizera, Sylwester M. Grajewski, Adrian Kasztelan
Charakterystyka florystyczna drogowego efektu brzegowego na przykładzie drogi o bardzo małym natężeniu ruchu w Puszczy Noteckiej
 
Zeszyt 15 (4) 2016 str. 313-324
Paweł Rutkowski, Tomasz Wajsowicz, Irmina Maciejewska-Rutkowska, Mirosław Nowiński
Gleby leśne Mierzei Gardnieńsko-Łebskiej (Słowiński Park Narodowy) na tle wybranych obszarów wydm śródlądowych Polski w kontekście naturalnego odnawiania się lasu
 
Zeszyt 15 (4) 2016 str. 325-338
Damian Sugiero, Grzegorz Rączka
Odnowienie naturalne w drzewostanach bukowych o złożonej postaci na przykładzie Bieszczadzkiego Parku Narodowego
 

10 matches found

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie POL-index xml

Metadane zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).